Wat heeft de Van Brienenoordschool te bieden?

De Van Brienenoordschool is een Samenwerkingsschool voor Protestants Christelijk en Openbaar Basisonderwijs. Binnen dit kader willen we een plaats zijn waar kinderen met plezier respectvol met elkaar leren omgaan en vertrouwd raken met de maatschappij waarin wij leven. Wij werken aan een prettige sfeer in de groepen en doen er alles aan om de individuele mogelijkheden van ieder kind zo veel mogelijk te benutten.

Individuele ontwikkeling

De individuele ontwikkeling van een kind staat bij de Van Brienenoordschool centraal. Het is van belang dat kinderen leren omgaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. En dat ze respect ontwikkelen voor anderen, die immers ook hun eigen geaardheid, mogelijkheden en beperkingen hebben. Onze leerkrachten respecteren het eigene in een kind en scheppen een omgeving waarin het gevoelsleven van de kinderen, hun eigenwaarde en hun zelfvertrouwen tot verdere ontwikkeling komen. Kinderen zijn zelf actief bij dit ontwikkelingsproces betrokken.
Meer weten over onze visie en kernwaarden? Lees hier meer >

Een zelfstandige school

De Van Brienenoordschool heeft een eigen bestuur, samengesteld uit betrokken ouders die zijn geselecteerd op basis van hun achtergrond en expertise. Daarmee kunnen wij zélf de koers van onze school bepalen, zijn de lijnen kort en hoeft er geen geld te worden besteed aan bestuurslagen in plaats van aan onderwijs. Onze bestuurders zijn vrijwilligers.

Ouders kunnen dankzij deze mogelijkheid om tot het bestuur toe te treden, daadwerkelijk meehelpen de koers van onze school te bepalen. Dat is in deze tijd van grote scholengemeenschappen best bijzonder. De aanwezigheid van onderwijskundige en bestuurlijke expertise wordt geborgd door een ervaren managementteam en door lidmaatschap van relevante onderwijsexpertise-instituten.

Onze eigen promotiefilm

Onze kinderen vertellen u graag zelf hoe zij de Van Brienenoordschool ervaren. Zij maakten hiervoor zelf een kort filmpje, dat u terug vindt bovenaan deze pagina. Wij wensen u veel kijkplezier!