Naar de middelbare school

Het keuzeproces voor een middelbare school start in groep 7. Eind groep 7 vinden de pré-adviesgesprekken plaats en na de CITO-middentoets in groep 8 vinden de definitieve adviesgesprekken plaats.

Daar omheen zult u vooral bezig zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het aanbod, maar ook om de wensen van uw kind te peilen. Het bezoeken van open dagen is daarbij onmisbaar. Welke school 'voelt goed'? Wij adviseren u hiermee dan ook niet te wachten tot groep 8, maar al in groep 7 een eerste oriëntatie ronde te houden. 

Wij proberen in dit proces zoveel mogelijk te helpen:
  • Foldermateriaal dat wij van de verschillende scholen ontvangen, leggen we op school neer om in te kijken of mee te nemen. Ook ontvangt u van de gemeente een boek, waarin alle Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs beschreven worden. 
  • Met de klas bezoeken wij verschillende scholen. Daarnaast zijn er scholen die naar ons toekomen om voorlichting te geven. 
  • Wij maken u attent op de open dagen van de verschillende VO-scholen en de verschillende scholenmarkten. 

De schooladviezen

Onze school voert een zorgvuldig beleid ten aanzien van de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Om te komen tot een schooladvies spelen diverse aspecten een rol. We kennen de eisen van de verschillende soorten van het voortgezet onderwijs, maar kennen bovenal onze kinderen. Op basis van deze kennis kunnen wij een goede inschatting maken van het niveau dat bij hen past.