zomervakantie 2021-2022
Deze is van 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022.                                                                      Op maandag 22 augustus begint de school weer.

 

Vrije dagen schooljaar 2022/2023

Vakanties:

 


Herfstvakantie:  22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023  
Voorjaarsvakantie:    25 februari 2022 t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag:
7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie: 22 april 2022 t/m 7 mei 2023
Koningsdag
27 april 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie: 8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023

Studiedagen:
(de leerlingen zijn de hele dag vrij)
 
 Vrijdag 21 oktober 2022
 Vrijdag 17 februari 2023
 Dinsdag 11 april 2023
 Dinsdag 30 mei 2023
 vrijdag 16 juni 2023

 Alleen in de ochtend les (tot 12.00 uur):
 Vrijdag 23 december 2022 
 Vrijdag 7 juli 2023
 


Lestijden
De Van Brienenoordschool werkt met een continurooster.

Met ingang van schooljaar 2021/2022 breiden wij ons lesrooster uit met de dagprogrammering.  Binnen dit nieuwe lesprogramma krijgen de leerlingen extra activiteitenuren per week, waardoor ze de kans krijgen zich breder te ontwikkelen. Deze uren vallen deels onder en deels na onze vaste lestijden.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Moment
Koninginneweg   
 Percevalweg
Eerste bel:   08.15 uur   08.15 uur
Start les:  08.25 uur  08.25 uur
Einde middag:   14.25 uur  14.25 uur

Woensdag

Moment
Koninginneweg   
Percevalweg
Eerste bel:           08.15 uur  08.15 uur 
Start les:  08.25 uur  08.25 uur
School uit:  13.55 uur  13.55 uur