Vrije dagen schooljaar 2021/2022

Vakanties:

 
Start schooljaar: 30 augustus 2021
Herfstvakantie:  16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie:    26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Goede vrijdag:
15 april
Paasmaandag 18 april
Meivakantie: 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Koningsdag
27 april 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
Zomervakantie: 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Studiedagen:

Alleen in de ochtend les (tot 12.00 uur):

Maandag 4 oktober 2021 Vrijdag 24 december 2021                            
Maandag 31 januari 2022 Vrijdag 8 juli 2022
Donderdag 17 februari 2022
Dinsdag 15 maart 2022
Donderdag 14 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Vrijdag 17 juni 2022

Lestijden

De Van Brienenoordschool werkt met een continurooster. Tussen de aanvangs- en eindtijd van onze twee locaties zit een klein verschil. Zo kunnen ouders met kinderen op beide locaties in alle rust hun kinderen halen en brengen.

Met ingang van schooljaar 2021/2022 breiden wij ons lesrooster uit met de Dagprogrammering.  Binnen dit nieuwe lesprogramma krijgen de leerlingen tien extra activiteitenuren per week, waardoor ze de kans krijgen zich breder te ontwikkelen.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Moment
Koninginneweg   
 Percevalweg
Eerste bel:   08.15 uur   08.25 uur
Start les:  08.25 uur  08.35 uur
Einde middag:   15.25 uur  15.35 uur

Woensdag

Moment
Koninginneweg   
Percevalweg
Eerste bel:           08.15 uur  08.25 uur 
Start les:  08.25 uur  08.35 uur
School uit:  13.55 uur  14.05 uur