Belangrijk om te weten

Als uw kind te laat komt

Na de tweede bel gaan de deuren van de klassen dicht. Kinderen die te laat zijn moeten dan even op de gang wachten (maximaal 5 minuten). Komt uw kind drie keer in een maand te laat? Dan voert de leerkracht van uw kind een gesprek met u. Indien uw kind zes keer in de maand te laat is gekomen, wordt dit gesprek gevoerd in het bijzijn van de directeur. Komt uw kind negen keer te laat in een maand? Dan zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de leerplicht. Deze melding wordt gedaan door de teamleider van de betreffende bouw. U wordt hierover geïnformeerd per brief. Blijft uw kind ook hierna nog steeds te laat komen? Dan zal de leerplichtambtenaar met u als ouders/verzorgers in gesprek gegaan. Dit gesprek vindt plaats bij ons op school. 

De centrale eindtoets.

Alle kinderen in groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. Welke eindtoets dat is, mogen wij als school besluiten. De Van Brienenoordschool werkt met de IEP Eindtoets van Bureau ICE. De IEP Eindtoets is goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Lees hier meer over deze eindtoets >

Toetsen maken als je dyslexie hebt.

Cito publiceerde een overzicht van hulpmiddelen die kinderen met dyslexie mogen gebruiken bij het doen van toetsen.