Belangrijk om te weten

Als uw kind te laat komt

Bij aanvang van de lestijd gaan de buitendeuren van de school en de deuren de klassen dicht. Kinderen die te laat zijn moeten dan aanbellen om binnen gelaten te worden. Het te laat komen is zowel voor uw kind vervelend als storend voor de groep waar de les mee begonnen is. Komt uw kind drie keer in een maand te laat? Dan voert de leerkracht van uw kind een gesprek met u. Indien uw kind zes keer te laat is gekomen, wordt dit gesprek gevoerd in het bijzijn van de directeur. Bij meer keer te laat komen zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de leerplicht. Deze melding wordt gedaan door de intern begeleider/directeur. U wordt hierover geïnformeerd per brief. Blijft uw kind ook hierna nog steeds te laat komen? Dan zal de leerplichtambtenaar met u als ouders/verzorgers in gesprek gegaan. Dit gesprek vindt plaats bij ons op school. 

De centrale eindtoets.

Alle kinderen in groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. Welke eindtoets dat is, mogen wij als school besluiten. De Van Brienenoordschool werkt met de IEP Eindtoets van Bureau ICE. De IEP Eindtoets is goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Lees hier meer over deze eindtoets >

Toetsen maken als je dyslexie hebt.

Cito publiceerde een overzicht van hulpmiddelen die kinderen met dyslexie mogen gebruiken bij het doen van toetsen.