Meer informatie over onze school

Schoolgids

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de ouders de schoolgids. In deze gids vindt u informatie over ons onderwijs, de achtergronden en praktische informatie. 
Download hem hier >

Het schoolplan

In dit plan kunt u lezen aan welke punten wij de komende jaren gaan werken, wat de aanpak is en welke concrete stappen er worden genomen.
Download het hier >

Het schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.
Download het hier >