Meer informatie over onze school

Schoolgids

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de ouders de schoolgids. In deze gids vindt u informatie over ons onderwijs, de achtergronden en praktische informatie. 
Bekijk hier de schoolgids

Schoolplan 2019-2023

In het schoolplan leggen we steeds voor een periode van vier jaar onze ambities vast. Het schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Ook dient het als planningsdocument. Elk jaar wordt er uit het schoolplan een concreet jaarplan opgesteld. 
Download het schoolplan >

Het jaarplan 2019-2020

In dit plan kunt u lezen aan welke punten wij dit schooljaar werken, wat de aanpak is en welke concrete stappen er worden genomen.
Download het hier >

Het schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.
Download het hier >

Jaarverslag

Het jaarverslag omvat het bestuursverslag en de jaarrekening van de Van Brienenoordschool.
Download hier het jaarverslag 2018 >