De betekenis van onze kernwaarden

Respect

Respect hebben voor elkaar hebben wij hoog in het vaandel staan. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn op onze school, en dat betekent dat het belangrijk is dat we ons in elkaar kunnen inleven en dat we oprecht kunnen zijn in onze communicatie. In een dergelijk klimaat kun je je pas echt veilig voelen. We hebben eenduidige regels en protocollen, zoals een pestprotocol, om ons hierbij te ondersteunen. 

Samen op weg

We vinden het belangrijk dat onze kinderen en teamleden zich verbonden voelen met elkaar. Samenwerken en samen leren moet fijn zijn en vooral geen moeilijke opgave.

Eigenheid in identiteit

We willen een brede school zijn, waarin ruimte is voor specialisatie. Hierbij willen we voldoende ruimte scheppen voor alle richtingen en geloofsovertuigingen. We vinden dat het onderling uitwisselen van de verschillende identiteiten een duidelijke meerwaarde heeft, en besteden hier zoveel mogelijk aandacht aan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan het ophangen van werkjes in de gangen. We vieren de Christelijke feesten en verwelkomen de predikant in de klas. 

Kwaliteit

Op onze school sluiten we aan bij de behoefte van het kind. Om dit te kunnen borgen werken we handelingsgericht en handelingsbekwaam. Ons onderwijs is opbrengstgericht. We proberen zoveel mogelijk uit elk kind te halen, binnen zijn of haar eigen capaciteiten. Ook hanteren we de zogenaamde 21st century skills.