De brug naar talent

Ieder kind moet, ongeacht zijn afkomst en achtergrond, zijn kansen kunnen grijpen en zijn talenten volledig kunnen ontwikkelen. Ons onderwijs vormt de brug naar dit talent. 5 pijlers ondersteunen deze brug en zie je verweven in onze school en de manier van lesgeven.

Plezier geeft energie en verbindt. Zonder plezier kan een kind niet leren. We willen dan ook dat een kind zich prettig voelt en zin heeft in een fijne dag op school.

We willen dat een kind leert op een manier die past bij een kind. Spelend-, onderzoekend- en bewegend leren stimuleert alle delen van de hersenen waardoor een kind beter kan leren.

Of te wel leren door samen te werken. Een kind dat goed kan samenwerken leert niet alleen beter, het ontwikkelt ook zijn sociale vaardigheden.

Leerlingen zijn bij ons eigenaar van hun leerproces. Door aan eigen leerdoelen te werken en hier op terug kijken kan een kind zijn talenten verder ontwikkelen.

Door lesstof binnen een extra betekenisvolle context aan te bieden, kunnen de kinderen het geleerde beter plaatsen en toepassen. Het stimuleert verschillende interessegebieden en zorgt voor uitdaging. Projectmatig werken nodigt bovendien uit tot samenwerken.

Toekomst

'Wij creëren kansen en bundelen onze krachten zodat we zorgdragen voor een stevig fundament, voor uw kind en de mensen eromheen.'

Dit is onze visie. Daarom heeft talencentrum Van Brienenoord grote ontwikkelingsplannen voor de nabije toekomst. Zo willen we ons centrum uitbreiden en verrijken met samenwerking. Op deze manier willen we extra zorg, extra mogelijkheden voor talentontwikkeling, nog meer kennis en de wijk zelf binnen halen in onze school.

Komende jaren zullen we dit stap voor stap realiseren, om zo nog meer te kunnen betekenen voor kinderen tot en met 18 jaar, ouders en de wijk.