Ons onderwijs is heel divers

Sportdag

Elk jaar, meestal in september, wordt er een schoolsportdag georganiseerd. Er zijn afzonderlijke dagen voor de onder-, de midden- en de bovenbouw. Alle kinderen doen hieraan mee. Uiteraard worden de onderdelen afgestemd op de leeftijd van de kinderen. In de eerste jaren zijn het vooral nog spelletjes, later komen er steeds meer 'echte' sporten bij. 

Sporttoernooien

De kinderen uit de bovenbouw doen regelmatig mee met sporttoernooien. Deze toernooien worden in competitieverband gehouden, samen met andere scholen. U moet hierbij denken aan sporten als voetbal, basketbal, handbal, slagbal en volleybal, maar ook aan denksporten zoals schaken en dammen. We hebben langzamerhand al een indrukwekkende hoeveelheid prijzen verzameld! 

Schoolzwemmen

In groep 5 en 6 hebben de kinderen schoolzwemmen. Deze zwemlessen worden gegeven in het zwembad aan de Dwarsdijk. De kinderen worden met de bus gehaald en weer teruggebracht. Het is mogelijk om bij de schoolzwemlessen de officiële zwemdiploma's te halen.

Verkeersexamen

In groep 7 doen de kinderen mee aan het schriftelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 8 doen ze mee aan de fiets- en openbaarvervoersproef in de wijk. 

Kinderboerderij

De kinderen bezoeken een paar keer per jaar kinderboerderij De Kooi. Vanuit de gemeente Rotterdam worden hier educatieve lessen aangeboden over verschillende onderwerpen zoals 'geboorte en ontwikkeling van dieren', 'paddestoelen en schimmels', 'de seizoenen' en 'waar komt je eten vandaan'.

Kinderboekenweek en kinderboekenmarkt

Tijdens de landelijke kinderboekenweek organiseren we op school activiteiten die te maken hebben met lezen en het thema van de kinderboekenweek. Ook sluiten we de kinderboekenweek af met de kinderboekenmarkt. De leerlingen mogen op deze markt hun gelezen boeken aan elkaar verkopen.

Schooltuintjes

De kinderen van de groepen 6 en 7 werken een heel seizoen in de schooltuintjes. Van de resultaten kunt u als het goed is thuis genieten. De kinderen nemen de bloemen en groenten uiteindelijk mee naar huis. Ook bij het onderhoud van de tuinen rond de school, spelen de oudere kinderen een rol. 

SKVR

Alle kinderen krijgen twee maal per jaar een activiteit op kunstzinnig gebied aangeboden. Deze activiteiten worden georganiseerd door de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). U kunt hierbij denken aan theaterstukken, poppenkast, dans, muziekuitvoeringen of schrijvers van kinderboeken die een bezoek aan de school brengen. 

Creatieve ochtend

Naast de gewone handvaardigheidslessen houden we twee keer per jaar een 'creatieve ochtend'. De kinderen kunnen dan uit een groot aantal opdrachten en onderdelen kiezen. Deze worden vervolgens uitgevoerd in kleine groepjes, onder leiding van een ouder of leerkracht. Per ochtend kunnen twee onderwerpen aan de orde komen. 

Schoolreis

Elk jaar gaan alle kinderen op schoolreis. Dit uitstapje vindt meestal plaats in één van de laatste maanden van het schooljaar. De kosten van het school- reisje zijn niet inbegrepen in de vrijwillige ouderbijdrage. Natuurlijk wordt u uitgebreid geïnformeerd over de tijden, bestemming en andere bijzonderheden. 

Werkweek

In groep 8 gaan de kinderen vier of vijf dagen op werkweek. De kosten moeten apart voldaan worden. Het programma bestaat uit sporten, natuuronderzoek, bezoek aan musea en andere interessante plaatsen en natuurlijk veel plezier maken. De bestemming wisselt regelmatig. 

Zomerfeest

Ter afsluiting van het schooljaar organiseren de school, de ouderraad en de ouders gezamenlijk het zomerfeest. De kinderen kunnen deze dag meedoen aan allerlei feestelijke activiteiten. Zo kunnen ze er een optreden geven (individueel of met de gehele klas), geschminkt worden, knutselen, sporten en (water)spelletjes doen. Het is een prachtig einde van het schooljaar.