Ons onderwijs is heel divers

Engels

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen Engels van een vakdocent. De taalgevoeligheid van jonge kinderen is groot. Al spelenderwijs leren zij Engels. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een maatschappij die steeds meer internationaal wordt en waarin kennis van andere talen nodig is. Door jong te beginnen en niet te wachten met het aanbieden van Engels tot in groep 7/8 verwachten wij onze leerlingen een sterke basis mee te kunnen geven.
Bij alle leerjaren zal de nadruk liggen op het spreken van de taal, het ontdekkend leren (met name in de onderbouw) en de woordenschatontwikkeling.

Rots en watertraining

Een goede omgang met elkaar vinden wij erg belangrijk. Iedere dag komen wij situaties tegen die van je vragen om je aan te passen en toch jezelf te blijven: omgaan met vrienden, leeftijdsgenoten en volwassen, zowel op school, thuis, op visite, op straat of bij een club. Je aanpassen, maar ook jezelf blijven, en de juiste keuzes maken is heel belangrijk.
Daarom krijgen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 Rots en Water training. Deze training richt zich op positieve sociale vaardigheden en bewustwording. Rots en water kan de kinderen helpen te leren sterk te staan, meer controle over zichzelf te hebben en je eigen keuzes te leren maken.

Ook voor de kinderen van de onderbouw en middenbouw hebben wij een aanbod waarin wij sociale vaardigheden spelenderwijs oefenen.

Sportieve school
Elke dag krijgen alle kinderen een aanbod sport en spel tijdens het buitenspelen. Dit aanbod wordt gegeven door maatschappelijke trainers en jeugdspelers van de Feyenoord Academy. Wij geloven dat voldoende bewegen de concentratie, motivatie, fitheid en daarmee de schoolprestaties bevordert. Daarnaast draagt een gezonde leefstijl bij aan een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en heeft het een positief effect op sociaal gedrag. Daarom krijgen de kinderen eke dag een sport en spel aanbod met steeds weer wisselende spelen en activiteiten. 

Sportdag
Elk jaar wordt er een schoolsportdag georganiseerd. Er zijn afzonderlijke dagen voor de onder-, de midden- en de bovenbouw. Alle kinderen doen hieraan mee. Uiteraard worden de onderdelen afgestemd op de leeftijd van de kinderen. In de eerste jaren zijn het vooral nog spelletjes, later komen er steeds meer 'echte' sporten bij. 

Sporttoernooien

De kinderen uit de bovenbouw doen regelmatig mee met sporttoernooien. Deze toernooien worden in competitieverband gehouden, samen met andere scholen. U moet hierbij denken aan sporten als voetbal, basketbal, handbal, slagbal en volleybal, maar ook aan denksporten zoals schaken en dammen. We hebben langzamerhand al een indrukwekkende hoeveelheid prijzen verzameld! 

Schoolzwemmen

In groep 5 hebben de kinderen schoolzwemmen. Deze zwemlessen worden gegeven in het zwembad aan de Dwarsdijk. De kinderen worden met de bus gehaald en weer teruggebracht. Het is mogelijk om bij de schoolzwemlessen de officiële zwemdiploma's te halen.

Verkeersexamen

In groep 7 doen de kinderen mee aan het schriftelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 8 doen ze mee aan de fiets- en openbaarvervoersproef in de wijk. 

Kinderboekenweek 

Tijdens de landelijke kinderboekenweek organiseren we op school elk jaar diverse activiteiten die te maken hebben met lezen en het thema van de kinderboekenweek. 

Schooltuintjes

De kinderen van de groepen 6 en 7 werken een heel seizoen in de schooltuintjes. Van de resultaten kunt u als het goed is thuis genieten. De kinderen nemen de bloemen en groenten uiteindelijk mee naar huis. Ook bij het onderhoud van de tuinen rond de school, spelen de oudere kinderen een rol. 

Kinderboerderij
De kinderen bezoeken kinderboerderij De Kooi. Vanuit de gemeente Rotterdam worden hier educatieve lessen aangeboden over verschillende onderwerpen zoals 'geboorte en ontwikkeling van dieren', 'paddestoelen en schimmels', 'de seizoenen' en 'waar komt je eten vandaan'.

Muziek en kunst

Alle kinderen krijgen 1uur per week muziekles van vakleerkrachten van SKVR. Zij krijgen een breed aanbod met het leren spelen van muziekinstrumenten, ritme en zang.

Alle kinderen krijgen twee maal per jaar een activiteit op kunstzinnig gebied aangeboden. Deze activiteiten worden georganiseerd door de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). U kunt hierbij denken aan theaterstukken, poppenkast, dans, muziekuitvoeringen of schrijvers van kinderboeken die een bezoek aan de school brengen. 

Schoolreis

Elk jaar gaan alle kinderen op schoolreis. Dit uitstapje vindt meestal plaats in één van de laatste maanden van het schooljaar. De kosten van het schoolreisje zijn niet inbegrepen in de vrijwillige ouderbijdrage. Natuurlijk wordt u uitgebreid geïnformeerd over de tijden, bestemming en andere bijzonderheden. 

Kamp

In groep 8 gaan de kinderen drie dagen op kamp. De kosten moeten apart voldaan worden. Het programma bestaat uit sporten, natuuronderzoek, bezoek aan musea en andere interessante plaatsen en natuurlijk veel plezier maken. De bestemming wisselt regelmatig. 

Zomerfeest

Ter afsluiting van het schooljaar organiseren de school, de ouderraad en de ouders gezamenlijk het zomerfeest. De kinderen kunnen deze dag meedoen aan allerlei feestelijke activiteiten. Zo kunnen ze er een optreden geven (individueel of met de gehele klas), geschminkt worden, knutselen, sporten en (water)spelletjes doen. Het is een prachtig einde van het schooljaar.