Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs


14 maart 2018 - 'Ik wil later graag een eigen winkel beginnen', vertelt Romee die een VWO advies op zak heeft. 'Daarom heb ik voor het Rotterdams Lyceum gekozen voor de richting ondernemen. Dan leer ik hoe ik een bedrijf moet opzetten.' Op het Rotterdams Lyceum kiezen kinderen al in het 1e jaar voor de richting kunst, wetenschap of ondernemen. Naast de "gewone" vakken volgen ze dan extra lessen binnen de door hun gekozen richting. 'Heel misschien wordt een vriendin van mij ook aangenomen. Anders ga ik alleen. Ik wilde absoluut naar deze school en heb echt mijn eigen keuze gemaakt.'

Dakota kreeg een VMBO Basis advies met leerwegondersteuning. 'Je zit dan in kleinere klassen en krijgt extra begeleiding', legt ze uit. 'Ik heb gekozen voor het Edudelta College in Barendrecht. Er is daar veel met natuur. Dat vind ik belangrijk. Je mag er bijvoorbeeld dieren verzorgen en in kassen werken.' Vanwege allergieën ziet ze haar toekomst echter niet op dit gebied. 'Ik heb me aangemeld voor de wereldkeukenklas', vertelt ze. Ook de wereldkeukenklas is een extra lesprogramma, waarbij kinderen vanaf de eerste dag aan de slag gaan met koken en voeding. Ze leren er alles over eetgewoonten van andere culturen en voedselproducten uit alle werelddelen. De klas biedt ook een goede doorstroommogelijkheid naar het MBO. Jonge mensen met een dergelijke MBO-opleiding zijn erg gewild, dus ook voor Dakota ligt er een mooi toekomstperspectief.

'Op de Van Brienenoordschool krijgen de kinderen eind groep 7 hun pre-advies', vertelt Dorien. 'Halverwege groep 8, omstreeks februari, ontvangen de kinderen het definitieve advies waarmee ze zich kunnen aanmelden op een school. Hierbij volgen wij de Rotterdamse Plaatsingswijzer. We kijken naar de resultaten van de CITO M6, M7 en M8 scores, naar werkhouding en inzet en bespreken de ontwikkeling van een kind met verschillende leerkrachten en de intern-begeleider. Het advies wordt heel zorgvuldig onderbouwd en weloverwogen afgegeven. Per slot van rekening bepaal je hiermee de toekomst van kinderen.'

Maar zo'n schooladvies geeft natuurlijk alleen een opleidingsniveau aan. Het beperkt het aantal scholen waar je terecht kunt, maar er blijven er nog steeds heel veel over. Zeker in een stad als Rotterdam. Scholen variëren qua schoolorganisatie en didactiek, hebben elk een eigen sfeer en leggen steeds vaker specifieke accenten in de vorm van extra aanbod zoals op de scholen van Romee en Dakota. Kortom: het in handen hebben van een schooladvies is pas het begin van een keuzeproces.

'Daarom is het van belang dat je er vroeg mee begint. Als je wacht op het definitieve advies ben je te laat. Het pre-advies is een goede voorspeller en daarmee een goed uitgangspunt voor het bezoeken van open dagen.' Ook vanuit de Van Brienenoordschool worden elk jaar een paar scholen bezocht. 'We gaan meestal naar het Farell College en het Gemini College. Deze scholen liggen in Ridderkerk, hebben aanbod voor alle schooladviezen en zijn populair onder onze kinderen.' Meestal zijn deze bezoeken in november, zodat kinderen al voor de officiële open dagen een keertje sfeer kunnen proeven op een VO-school. Het geeft al een beetje gevoel bij wat ze wel en niet fijn vinden, en helpt bij de oriëntatie op andere scholen die ze graag zouden willen bezoeken.

'Ook hebben ouders vaak vragen. Zeker bij dubbele schooladviezen (bv. mavo/havo) is er soms onzekerheid over wat een kind aankan. Past een specifieke onderwijsvorm wel bij hun kind? Hoe is het oud-leerlingen met een vergelijkbaar schooladvies vergaan? Bij een schoolkeuze ga je niet over een nacht ijs, dus is het belangrijk voldoende tijd te hebben om dit soort zaken te bespreken.'

In de klas is de schoolkeuze regelmatig onderwerp van gesprek. 'Ik merk dat het VMBO vaak nog een negatieve bijklank heeft. Dat kinderen die dit advies krijgen zich vaak dom voelen. Dat is zo ontzettend jammer en onnodig. Daar besteed ik als leerkracht dan wel veel aandacht aan. Hoe belangrijk technici bijvoorbeeld zijn en hoe groot het dreigend tekort wel niet is. Of wat dacht je van de zorg? Het is belangrijk dat elk kind zich even waardevol voelt en ook tevreden kan zijn met zijn of haar schooladvies. Anders is het heel moeilijk om een goede schoolkeuze te maken.'

Naast  het jaar van de schoolkeuze, is groep 8 ook het jaar waarin we kinderen voorbereiden op een andere manier van werken. 'Ze krijgen nu steeds vijf huiswerkboekjes mee. Een week later moet uit elk boekje 1 werkblad af zijn. Voor het inplannen van dit huiswerk zijn ze volledig zelf verantwoordelijk. Ik leg ook niks uit. Ze moeten tijdig beginnen en zelf met vragen bij me komen als die er zijn.' Ook het gebruik van de agenda komt op deze manier aan bod. 'Ik weet nog wel dat de overgang naar groep 8 vrij groot was. Sommige kinderen raakten echt in paniek en vroegen zich af wanneer ze alles moesten inplannen. Die heb ik dan ook apart genomen en geholpen met het agendagebruik. Ook heb ik alle kinderen de pomodoro techniek aangeleerd. Die gaat uit van blokjes van 25 minuten leren en 5 minuten rust. Na vier van die blokken, neem je een half uur tot een uur pauze. Zo maak je je huiswerk gemakkelijker en blijf je geconcentreerd. Sommige kinderen helpt het er echt heel erg bij. En het scheelt thuis ook strijd', lacht Dorien. 'Dat je af en toe van je huiswerk af mag. Alhoewel het natuurlijk wel om discipline vraagt, want na je 5 minuten ontspanning moet je wel weer echt terug aan het werk.'

Kijk hier voor meer informatie over o.a. de Rotterdamse plaatsingswijzer >