Veilig leren lezen 

12 juni 2017 - Juf Mandy komt nauwelijks aan haar lunch toe als ze me vol enthousiasme vertelt over alles wat de methode te bieden heeft en de resultaten die haar kinderen boeken. Want die zijn zichtbaar beter dan in de voorgaande jaren. Waardoor dat komt? Mandy schrijft een groot deel toe aan de nieuwe didactiek 'zoemend lezen'. Waar kinderen vroeger 'hakten en plakten' (k-i-p), leren kinderen nu tijdens het lezen klanken aanhouden en verbinden (kkkkiiiipppp). Daardoor komen ze sneller van letterklanken tot een woord of een zin. Daarnaast is er veel meer ruimte om te differentiëren. "Aan het begin van groep 3 testen we hoeveel letters de kinderen kennen. Die komen dan in hun klik-klak boekje. Dat is een boekje waarin letters los te bewegen zijn, zodat ze er nieuwe woorden mee leren maken. Elke keer als ze een nieuwe letter leren, komt die erbij. Zo kunnen ze altijd woorden maken op hun eigen niveau."

Dila vertelt me over de maantjes en de zonnetjes terwijl ze me de grote hoeveelheid materialen toont die bij de methode horen. Het ankerboek, het voorleesboek, de letterdoos, de 'veilig & vlot' boekjes, de 'veilig gespeld' boekjes, de werkboekjes en de leesboekjes. De meeste boekjes zijn er in een maan- en een zonversie. "De zonnetjes zijn moeilijk, de maantjes makkelijk", licht ze toe. Zelf is ze een zonnetje en ze leest me trots een stukje voor om te laten horen wat ze al kan. Mandy vult aan dat er ook nog ‘sterretjes’ zijn. Dat zijn kinderen die op de leerlijn van de maantjes zitten, maar verlengde instructie krijgen. De lat ligt voor de zonnetjes een flink stuk hoger dan voor de maantjes. "Als de maantjes bijvoorbeeld de letter ‘p’ van 'kip' aangeboden krijgen, gaan zij echt aan de gang met het leren van die letter", vertelt Mandy. "Maar de zonnetjes lezen en leren dan over de kip. Zij zijn dus meer bezig met het verwerken van informatie. Uiteindelijk vertellen ze bij de evaluatie weer aan de maantjes wat ze over de kip geleerd hebben en zo wordt een onderwerp altijd weer centraal afgesloten."

Het mooie van de methode is dat kinderen niet vast zitten binnen hun niveau. Zo krijgen maantjes in de 'veilig & vlot' boekjes bijvoorbeeld snuffelpagina’s aangeboden, waarin ze kennis kunnen maken met moeilijkere woorden. "En uit dit boek lezen we samen", vertelt Dila terwijl ze me een zon-maan-leesboekje laat zien. Ze wijst de teksten in de verhaaltjes aan: "Dit leest een zonnetje en dit leest een maantje. Dat van de maantjes is makkelijker." De maan- en zonteksten hebben hun eigen kleur en verschillen duidelijk in niveau, maar kinderen kunnen zo wel samen een verhaal lezen. Mandy: "Het leuke is dat de sterke maantjes op een gegeven moment over een zon-tekstje gaan zeggen 'oh, maar dat kan ik ook al lezen hoor'. Het motiveert enorm om te zien wat er nog meer mogelijk is." En er wordt nog veel meer samengewerkt. Met het boekje ‘veilig gespeld’ bijvoorbeeld. Dila laat het me zien: "Dan leest het ene kind dit, en de ander moet het woord dan spellen en opschrijven. En daarna draaien we om." 

Ook voor ouderbetrokkenheid heeft de methode veel aandacht. Bij de start van elke kern krijgen ouders een ouderbrief waarin ze kunnen lezen wat de kinderen gaan leren. En met de bijbehorende software kunnen de kinderen allemaal spelletjes doen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Elk kind heeft een eigen inlogcode waarmee het ook thuis kan spelen. "Als leerkracht kan ik het spel vullen met de letters die het kind al kent, zodat ze ook hier op hun eigen niveau kunnen werken en succesjes kunnen boeken. En ik kan precies volgen wat ze doen en hoe ze scoren. Deze uitbreiding naar thuis is een erg waardevolle aanvulling op het werk in de klas, want we zien dat kinderen die thuis ook oefenen met lezen zich vlotter ontwikkelen. Ik hoop dat ouders er volgend jaar nog veel meer gebruik van gaan maken."

Meer weten over Veilig leren lezen?

Bezoek dan zeker ook even de website van de uitgever. De methode wordt er gedetailleerd uitgelegd en u kunt er alle materialen inzien. Naar de website >