De Plusklas

15 mei 2018 - Vorig jaar bestond de Plusklas nog niet. 'Ik zat me toen echt wel te vervelen in de klas', geeft Matthew toe. 'Mijn moeder was al aan het kijken naar zomerscholen en nam ook vaak extra werk van haar eigen school mee.' Zelf leerkracht van een basisschool, kon ze vrij eenvoudig materiaal uit groep 7 en 8 voor haar zoon mee naar huis nemen. Maar als school wil je natuurlijk niet dat het zo ver hoeft te komen. 'Wij vinden het belangrijk dat we aan ieders leerbehoefte kunnen voldoen. Ook aan die van de kinderen die meer nodig hebben dan het reguliere aanbod', zegt Hester. 

Daarbij zet de Van Brienenoordschool in op verbreding en verdieping. 'Het is niet de bedoeling om kinderen stof uit een volgend leerjaar aan te bieden, of uit de brugklas. Daar help je ze niet mee, want dan wordt de verveling op den duur alleen maar groter.' En het gaat er zeker ook niet om de kinderen "bezig te houden" met meer van hetzelfde. 'Wat we willen, is de kinderen echt iets extra's bieden. Op die manier is het ook mogelijk en waardevol om kinderen uit meerdere leerjaren in een groep te laten samenwerken.' Op de Van Brienenoordschool zijn er twee Plusklassen waarin kinderen uit de groepen 3-4-5 en 6-7-8 gecombineerd worden. 'In groep 3 laten we kinderen in principe pas instromen na de kerstvakantie, want het is wel belangrijk dat ze kunnen lezen.'

Voor iedereen is de Plusklas dit jaar nieuw. Maar over een paar jaar zitten er kinderen op school die "zijn opgegroeid" met de Plusklas. Dat vraagt om een duidelijke visie op de invulling ervan en om een doorgaande leerlijn. 'De Plusklas is geen bezigheidstherapie. Elk kind dat erin zit, komt daar omdat het bepaalde onderwijsbehoeftes heeft waaraan in de gewone klas niet voldoende kan worden voldaan. Het is belangrijk om deze goed vast te leggen en er ook leerdoelen aan te koppelen,' legt Hester uit. 'Op den duur starten we hiermee. Dan gaan we deze samen met het kind en zijn ouders aan het begin van het schooljaar formuleren. Gedurende het jaar reflecteren we hier dan regelmatig op en wordt een kind ook beoordeeld op het behalen ervan.' 

Wanneer komt een kind in aanmerking voor de Plusklas? Het blijkt een lastige vraag. 'Het is niet zo dat de Plusklas er is voor kinderen met hoge Citoscores', legt Hester uit. 'Natuurlijk is het wel een vereiste dat een kind uitdaging nodig heeft op cognitief gebied, maar dat is niet altijd zichtbaar in toetscijfers en citoscores. Soms heeft het gebrek aan uitdaging juist een negatief effect op cijfers. Dan verliest een kind motivatie en wordt het gemakkelijk en slordig. Het aanbod in de Plusklas kan de spiraal waar zo'n kind dan in zit doorbreken. Het is belangrijk dat je goed naar de kinderen in je klas kijkt en dat je in staat bent deze signalen op te vangen.' 

In de Plusklas ligt de focus op de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, problemen kunnen oplossen, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en samenwerken. Zo wordt er in de Plusklas 6-7-8 geprogrammeerd met Bomberbot. 'Dat vind ik wel het allerleukste', zegt Matthew. En er wordt heel veel samengewerkt. 'Presentaties doen we eigenlijk altijd met twee of drie kinderen samen. En ziet u dat daar?' Matthew wijst naar de muur. 'Toen moesten we opschrijven wat we altijd al wilden weten over de wereld. Wij hadden "hoe ontstaat water?" Daarna moesten we deelvragen verzinnen waarmee we het antwoord op de hoofdvraag konden krijgen.' Ook burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel in de Plusklas. 'Ik volg hierbij de actualiteit', vertelt Hester. 'Zo hebben we het bijvoorbeeld uitgebreid gehad over de coalitievorming. Het is belangrijk dat kinderen een mening leren vormen en leren discussiëren en debatteren. En ik laat het zeker niet na om daarin de scherpe randjes met ze op te zoeken.'

Het aanbod in de Plusklas komt deels vanuit het team, maar het wordt ook samen met de kinderen besproken. Ook daar is het belangrijk dat ze naar elkaar luisteren, respectvol met elkaar omgaan en samen tot een oplossing komen. Zo wilden ze heel graag een taal leren. 'Eerst wilden we Frans, maar er zit al een Frans jongetje in de Plusklas. Dus dat was dan niet leuk voor hem. En toen wilden we Antilliaans, maar we hebben ook al een Antilliaans jongetje in de klas. Nu doen we Duits. Dat geeft juf Anja.' Het is het enige stukje dat wellicht vooruit loopt op de middelbare school. Maar het is zo minimaal, dat het meer een kennismaking met de taal is. En dat moet ook zo blijven. 'Volgend jaar willen we wel graag Japans leren', zegt Matthew. 'Maar dan moet iemand dat wel kunnen geven. Want de juffen kunnen dat niet', lacht hij.

Meer weten over 21e eeuwse vaardigheden? Klik hier >
Volg de Plusklas op hun eigen groepspagina >