Hoe leren onze kinderen? 

Onze missie en pijlers

Op onze school werken we vanuit de pijlers 'plezier', 'spelend, onderzoekend en bewegend leren', 'coöperatief leren', 'leerdoelen stellen en leren reflecteren' en 'leren in projecten'. Mooie begrippen uiteraard. Maar waar komen ze vandaan, wat is onze visie op het onderwijs? En wat betekenen deze pijlers?  Lees meer >

Onze activiteiten

We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Naast de kernvakken organiseren we daarom veel extra activiteiten. Van bibliotheek tot kinderboerderij, van sporttoernooi tot poëzie, van schooltuin tot theatervoorstelling. Nieuwsgierig? Op deze pagina zetten we ze allemaal voor u op een rijtje. Lees meer >

Interviews

We werken continu aan de verbetering van ons onderwijs. En met succes. Wij vinden het belangrijk u een goed beeld te geven van onze werkwijzen en methoden. En wie kan u dat beter geven dan onze leerkrachten en leerlingen zelf? 

Groepsdoorbrekend werken
Julien zat twee jaar geleden in groep 7B. Bij meester Wim. Voor het het vak rekenen werkten ze groepsdoorbrekend. De kinderen uit 7A en 7B werden hiervoor op basis van de Cito-scores opnieuw over de klassen verdeeld, waardoor de stof beter op hun eigen niveau kon worden aangeboden. De aanpak bleek een groot succes. Lees het interview met Wim en Julien >


Werken met de methode Taal actief
Julie zat twee jaar geleden in groep 6A, bij juf Marleen. Voor taal en spelling werken ze met de methode Taal actief. De inhoud van beide vakken sluit erg goed op elkaar aan. ‘Het is prettig om bij een spellingles terug te kunnen grijpen op een onderwerp dat bij de taalles aan bod gekomen is’, vertelde Marleen. ‘Je maakt kinderen zo eenvoudiger duidelijk waarom ze iets leren.’ Lees 't interview met Marleen en Julie >


Veilig leren lezen
Dila zat twee jaar geleden in groep 3B, bij juf Mandy. Ze leerde er lezen met de 'Kim-versie' van de methode Veilig leren lezen. De methode maakt alle verwachtingen waar. "Eind groep 3 behoren kinderen te kunnen lezen op AVI-3 eindniveau. Dat is best een pittig doel. Maar ik heb slechts twee kinderen die dat nog niet bereikt hebben en een deel is zelfs al verder." Lees het interview met Mandy en Dila >


Beredeneerd aanbod bij de kleuters
Xavy zat vorig jaar in groep 2. Bij juf Priscilla. Het liefst speelde hij in de blokkenhoek. Daar mocht hij alles bouwen wat hij zelf wilde. Kleuters leren spelend, dat is een welbekend feit. Maar hoe breng je daar structuur in en zorg je dat een kind (ook) de dingen leert die het nodig heeft om uiteindelijk de stap naar groep 3 te maken? Lees het interview met Priscilla en Xavy >


De Wereld in Getallen
Yasmine zat vorig jaar in groep 5b, bij juf Alyssa. Voor rekenen werkten ze toen voor het eerst met de methode ‘De Wereld in Getallen’. Grootste winst van deze methode is dat elk kind op zijn of haar eigen niveau kan werken. Zo is er voor 3 ster kinderen bijvoorbeeld een pittig Pluswerkboek. Lees het interview met Alyssa en Yasmine >Voorbereiding op het voortgezet onderwijs
Romee en Dakota zaten vorig jaar in groep 8, bij juf Dorien. Dit jaar gaan ze naar het Rotterdams Lyceum en het Edudelta College in Barendrecht. Aan de basis van hun schoolkeuzes staat het schooladvies. 'Ik vind het altijd een hele verantwoordelijkheid dit te geven. Je bepaalt toch de toekomst van je kinderen,' zegt Dorien. Lees het interview met Dorien, Romee en Dakota >


De Plusklas
Matthew zat vorig jaar in groep 7a. Elke woensdag verliet hij rond een uur of negen zijn eigen klas, om de rest van de ochtend door te brengen in de Plusklas. Drie uur lang dook hij daar met zo'n 13 andere kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 de diepte in. 'Ik besteed veel aandacht aan de actualiteit en zoek graag de scherpe randjes van een discussie met ze op', vertelde Hester. Lees het interview met Hester en Matthew >