Hoe leren onze kinderen? 

Onze missie en pijlers

Op onze school werken we vanuit de pijlers 'plezier', 'spelend, onderzoekend en bewegend leren', 'coöperatief leren', 'leerdoelen stellen en leren reflecteren' en 'leren in projecten'. Mooie begrippen uiteraard. Maar waar komen ze vandaan, wat is onze visie op het onderwijs? En wat betekenen deze pijlers?  Lees meer >

Onze activiteiten

We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Naast de kernvakken organiseren we daarom veel extra activiteiten. Van bibliotheek tot kinderboerderij, van sporttoernooi tot poëzie, van schooltuin tot theatervoorstelling. Nieuwsgierig? Op deze pagina zetten we ze allemaal voor u op een rijtje. Lees meer >

Dagprogrammering

De Van Brienenoordschool wil haar kinderen echter meer geven dan binnen het reguliere basisonderwijs mogelijk is. Het is onze ambitie om de school te ontwikkelen tot een volwaardig Talentencentrum waar ieder kind kan opbloeien. Een van de stappen die wij hierin nemen, is dat we met ingang van schooljaar 2021-2022 gaan werken met de zogenaamde 'Dagprogrammering'.

In dit nieuwe lesprogramma zijn elke week extra activiteitenuren opgenomen. Uren die we gebruiken voor een bredere ontwikkeling van de kinderen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Daarnaast krijgen de leerlingen ook extra lessen in kunst en cultuur, bewegen en sport en techniek.

Themajaar

De Van Brienenoordschool is onderdeel van de gro-up. Elk jaar leggen zij vanuit hun pedagogische visie de focus op een thema. De kinderen doen zo nieuwe ervaringen op en ontdekken en ontwikkelen daardoor hun talenten.