Onze MR leden stellen zich voor

Michelle Franken Ouder & voorzitter
Michelle Franken is moeder van Luca en Amaya. Na 12 jaar in de kinderopvang gewerkt te hebben, is zij begonnen aan een nieuwe uitdaging. Op dit moment werkt ze als onderwijsassistent op een school in Ridderkerk. Door zitting te nemen in de MR hoopt ze een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan alle ontwikkelingen op school. Ze vindt het erg belangrijk de kwaliteit op de Van Brienenoordschool te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Ook hecht ze eraan dat de samenwerking tussen ouders en leerkrachten goed en duidelijk verloopt.
Elvira Schipper Ouder
Elvira is de moeder van Dibbe. Ze heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd en is in het dagelijks leven werkzaam als docent in het MBO. Behalve haar werkzaamheden als docent maakt ze ook onderwijsprogramma’s. Ze heeft ervaring als bestuurslid van de overblijf-stichting op Basisschool het Landje, in de Centrale Ouderraad van kinderopvang Bimbola en als lid van de oudercommissie bij Kabouterland, onderdeel van SKOIJ. Met deze ervaring wil ze graag de ouders vertegenwoordigen in het meedenken over de onderwijsontwikkeling, de didactisch-pedagogische benadering naar de kinderen toe en het schoolsysteem.

Machteld Bezemer Ouder & vice-voorzitter Machteld (37 jaar) is moeder van Maud, Jet, Keet en Lenz. Twee van haar meiden zitten nu in de groepen vier en vijf. Haar zoon Lenz start in november in groep een. Ze is al verbonden aan onze school sinds 2008 en kent hem dus goed. Jarenlang werkte ze als begeleidster in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Nu is ze actief met kinderwerk en wijkactiviteiten. Ze is oplossingsgericht, betrokken, sociaal en praktisch en hoopt als MR-lid een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de actuele (beleids-) ontwikkelingen zoals het onderwijsprogramma, de communicatie, de verbinding met de achterban en de identiteit van onze school.
Alyssa Leerkracht & secretaris Om een school goed te laten functioneren, is een goed beleid van groot belang. En niet alleen dat, het moet ook op de juiste manier worden uitgevoerd en zo nodig worden bijgesteld. De kernpunten volgens Alyssa? Goed onderwijs, een veilig schoolklimaat en goede communicatie. Als lid van de MR levert ze hier graag een actieve en positieve bijdrage aan. Wat haar dag maakt? Al die ’oe, aa en oh!’ momenten waarmee kinderen laten merken dat ze iets eindelijk snappen. En als ze tonen dat ze respect voor elkaar hebben en elkaar waarderen om wie ze zijn. Want dat is toch wel het meest belangrijke wat ze hen wil meegeven. 
Mandy de Ruijter Leerkracht & penningmeester Mandy kwam in schooljaar 2012-2013 als juf naar onze school. Ze geeft het liefst rekenen en vindt het heerlijk om te zien als kinderen leuk met elkaar omgaan en elkaar helpen. Dat kinderen leren om hun best te doen. Dat vindt ze het allerbelangrijkst. Want alleen dan kunnen kinderen zich zo veel mogelijk binnen hun eigen capaciteiten ontwikkelen. Met haar positie in de MR hoopt ze aan de ontwikkeling van onze kinderen een extra bijdrage te kunnen leveren.
Petra Jurgens Leerkracht Petra hebben we vorig schooljaar in ons team mogen verwelkomen. Het liefst geeft ze tekenen. Zingen, rekenen, taal, motorische ontwikkeling ... alle ontwikkelingsgebieden kan ze in dit vak naar voren laten komen. En dat maakt het een plezier om te geven. Waar ze het meest blij van wordt? Dat is wanneer ze ziet dat ze haar kinderen echt weet te motiveren om het beste uit zichzelf halen. In haar vrije tijd kletst ze graag en gaat ze regelmatig aan de wandel met haar ruwharige teckel Hugo. Ze houdt van sporten, reizen, lezen en uit eten gaan met haar twee kinderen en bedenkt graag leuke activiteiten voor school. 
Ramona Brinkman Ouder Ramona Brinkman is de moeder van Maikel (groep 5/6) en Melissa (groep 3B). In het dagelijks leven werkt ze als oncologie-verpleegkundige in het ziekenhuis. Ze vindt het belangrijk om niet alleen 'langs de kant' haar mening te ventileren, maar er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Vandaar haar besluit om zitting te nemen in de MR van onze school. Ramona hecht veel waarde aan de samenwerking tussen leerkrachten en ouders. Haar belangrijkste missie? Zorgen dat de kinderen een fijne en leerzame schooltijd hebben.
Rianna van der Burgh Leerkracht
Rianna kwam ons team versterken in 2009. November 2018 voegde ze zich bij de MR. Met de kennis die ze als leerkracht op onze school heeft opgedaan, hoopt ze een flink steentje bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling  van de Van Brienenoordschool. Haar lievelingsvakken? Dat zijn rekenen en … de pauze! Want dan kan ze heerlijk voorlezen uit een spannend boek. Het meest blij wordt ze van de glimlach van de kinderen. De glimlach die ze laten zien als ze plezier hebben of iets nieuws hebben geleerd. Of als iets eindelijk gelukt is, nadat ze het heel vaak opnieuw hebben geprobeerd.