Van basisschool naar Talentencentrum

6 september 2019 - 'Termen als fusie en overname zijn veel te beladen’, opent Edgar ons gesprek. ‘Dit is een bijzondere vorm van samenwerking.’ Paul valt hem direct bij: ‘De Van Brienenoordschool heeft haar vrijheid, haar wendbaarheid als eenpitter niet opgegeven. Integendeel. In de SWKGroep hebben we een partner gevonden die onze ambitie deelt om de school te ontwikkelen tot een Talentencentrum. Dankzij hen kunnen we dit proces versnellen. We varen nog steeds onze eigen koers. En dat blijven we ook doen.’

‘Wij willen liever niet dat Ronny de printerdeskundige is en dat Paul met de schroevendraaier rondloopt om de deurklink vast te draaien’, illustreert Edgar de steun die de SWKGroep onder andere kan bieden. ‘Zij moeten zich bezig kunnen houden met dat wat echt belangrijk is. Met de ontwikkeling van de kinderen en de begeleiding en verdere professionalisering van het team. Dat is hun taak. En daar ligt ook hun kracht.’ Hij benadrukt dat Paul en Ronny als directie het beleid van de school blijven bepalen en volledig verantwoordelijk blijven voor de strategische ontwikkeling. ‘Wij hebben als SWKGroep geen kennis van het basisonderwijs in huis. De Van Brienenoordschool is de eerste school waarmee we deze vorm van samenwerking zijn aangegaan. Het is ook niet onze ambitie om een overkoepelende scholenstichting te worden. Wat wij nastreven zijn lokale samenwerkingen met zelfstandig opererende scholen. Wel hopen we aan de ontwikkeling van deze scholen bij te kunnen dragen door hen zoveel mogelijk randzaken uit handen te nemen, waar nodig een financiële impuls te geven en als bestuur een goede gesprekspartner te zijn.’
 
Een goed voorbeeld is de ontwikkeling bij de tussenschoolse opvang. In schooljaar 2019/2020 neemt DeTafelVan, onderdeel van de SWKGroep, de administratie over die nu nog handmatig door de overblijfcoördinator wordt bijgehouden. Maar de steun gaat nog veel verder. ‘Wij hebben ervaring met het verzorgen van de overblijf op verschillende scholen. In feite werken we overal op dezelfde manier als hier, met vrijwilligers. Maar wij hebben de coördinatie geprofessionaliseerd. Dat betekent dat we professionele krachten kunnen inschieten in tijden van ziekte, vakantie of gebrek aan voldoende vrijwilligers’, legt Edgar uit. Een ander voorbeeld is het pand aan de Koninginneweg. ‘De gemeente heeft aangegeven dat er groot onderhoud, renovatie nodig is, maar dat kan niet eerder dan in 2020 beginnen. Tot die tijd moet het pand wel veilig bruikbaar zijn. Daarvoor gaan wij als SWKGroep zorgen. Wij hebben deskundigen in huis die Paul en Ronny alle bouwtechnische zorgen uit handen kunnen nemen.’ 

‘En niet alleen dat’, voegt Paul toe. ‘Zonder de SWKGroep zouden we zo’n professionele aanpak van het gebouw helemaal niet kunnen bekostigen. Ze nemen ons niet alleen taken uit handen, dankzij hun financiële impuls worden er ook meer dingen mogelijk.’ Een belangrijk voorbeeld daarvan is het aantal groepen waar de Van Brienenoordschool dit schooljaar mee start. Ronny: ‘Afgelopen jaar hebben we gewerkt met combinatieklassen, dat kon niet anders. Het budget dat je als school voor je formatie krijgt, is namelijk afhankelijk van het totaal aantal leerlingen. Het aantal leerlingen is in het nieuwe schooljaar niet ontzettend veel hoger dan vorig jaar, maar we hebben toch de twee combinatieklassen weer uit elkaar kunnen trekken en er twee groepen bij kunnen maken. Dat komt de onderwijskwaliteit heel erg ten goede.’

De onderwijskwaliteit. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk allemaal om draait. Om kinderen die met plezier naar school gaan, die ontdekken dat leren leuk is en die daardoor het beste uit zichzelf halen. En dat is precies waar het Talentencentrum om de hoek komt kijken. 'Met het Talentencentrum willen we invulling geven aan de “doorgaande leerlijn”. Het algemene idee achter die doorgaande leerlijn is dat de breuklijnen die een kind tegenkomt in zijn of haar jonge leven, zo klein mogelijk moeten zijn. ‘In onze ogen gaat dat verder dan het op elkaar afstemmen van leermethodes en het laten aansluiten van het ene administratieve systeem op het andere.’

'Wij zijn er van overtuigd dat kinderen zich beter ontwikkelen als er meer aandacht en ruimte is voor hun persoonlijke interesses. Daardoor wordt leren namelijk een stuk leuker en zinvoller. En wordt ook de overstap naar een volgende school eenvoudiger. Voordeel van onze samenwerking is dat we ons aanbod kinderopvang, peuteropvang, school, overblijf en BSO veel meer rond het kind kunnen gaan bouwen. We kunnen er voor zorgen dat ze medewerkers uit de peuteropvang of BSO ook als leraarondersteuner op school tegenkomen. Daar kan geen digitaal kindvolgsysteem tegenop. En we kunnen bijvoorbeeld verbinding leggen op het projectmatige vlak. Een schoolproject verdiepen op de BSO, of een succesnummer uit de BSO integreren in de schoolvakken. Komend schooljaar gaan we met de verdere ontwikkeling en uitwerking van deze ideeën aan de slag.’ Edgar: ‘We geloven echt in die wisselwerking tussen de verschillende onderdelen. Op dit moment gaan er in Nederland gemiddeld 10 van de 24 kinderen in een klas naar de BSO. Wij hopen dat dat er bij ons meer gaan worden, en dat ze ook allemaal kiezen voor de opvang van Kinderopvang BijDeHand. Dan kunnen we onze visie ook echt in de praktijk gaan waarmaken.’ 

Het zal wat meer voeten in aarde hebben, maar daar waar het de doorgaande leerlijn betreft houdt de ambitie van Paul niet op bij 13 jaar. ‘Ik weet niet of ik het nog ga meemaken, maar het is absoluut mijn ambitie om ook de breuklijn tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs te beslechten.’ Ook daar is meer mogelijk dan alleen het laten aansluiten van leermethodes. 'Ik zou graag veel meer samenwerken met het middelbaar onderwijs. Niet alleen op huishoudelijk gebied, maar ook wat leerinhoud betreft. 'Je ziet dat het zich nu vaak beperkt tot de zogenaamde Pluskinderen: gymnasia nodigen kinderen uit groep 7 of 8 uit voor wekelijkse lessen of projectdagen. Maar waarom is dat er niet voor andere kinderen? En waarom zou je dat pas aan het einde van de basisschool doen? Ik zou kinderen veel vaker aan veel meer verschillende onderwerpen willen laten ruiken zodat ze tijd zat hebben om een goede keuze te maken. Het past ook naadloos in het gemeentelijk loopbaanoriënterend beleid.’ 

Ook de SWKGroep is al druk bezig met het beslechten van de kloof tussen basis- en voortgezet onderwijs op hun BSO’s. Met de methode ‘superachtbaan’, die ze ook naar de Van Brienenoordschool gaan brengen, helpen ze kinderen uit groep 7 en 8 vooral op het gebied van de praktische veranderingen die ze kunnen verwachten. Wat is een rooster? Wat betekent het nou om met een rugtas vol boeken door de grote stad naar je school te fietsen? Hoe moet je plannen? Edgar: ‘We maken ons niet de illusie dat ze na het doorlopen van onze superachtbaan alles ook direct kunnen, maar ze stappen in ieder geval iets beter voorbereid hun nieuwe school binnen.’

Als de leerlingen uitvliegen naar de middelbare school, zit hun tijd in het Talentencentrum er dan op? Nee, absoluut niet. Paul, Ronny en Edgar hopen ze er nog vaak terug te zien. ‘En dan niet als hangjongere op het schoolplein’, lacht Paul. ‘We hopen dat ze het leuk vinden een rol te spelen in ons wijkcentrum. Dat ze bijvoorbeeld een activiteit met sport of kunst willen begeleiden. Dan helpen ze niet alleen onze kinderen tot 13 jaar zich te ontwikkelen, maar ontwikkelen ze ook zichzelf.’ Vanuit die gedachte gaat de school misschien wel van half acht tot half tien ’s avonds gebruikt worden. ‘Hoe meer de school van de wijk wordt, hoe beter. Zonde als hij de helft van de tijd leeg staat.’ De ambitie voor de toekomst is hoog. Maar dankzij de samenwerking met de SWKGroep is het realiseren ervan een stukje dichterbij gekomen. 

Aan het eind van het gesprek grijp ik nog even naar mijn camera om de drie mannen op de gevoelige plaat vast te leggen. ‘Ik vind niet dat ik op de foto moet hoor’, zegt Edgar direct. ‘Paul en Ronny zijn het gezicht van deze school. En dat moeten ze vooral blijven.’ Mocht er nog twijfel over bestaan, dan veegt hij het laatste restje met dit gebaar helemaal van tafel: de Van Brienenoordschool blijft de Van Brienenoordschool.