Van basisschool naar Talentencentrum

Een goede onderwijskwaliteit. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk op een basisschool allemaal om draait. Om kinderen die met plezier naar school gaan, die ontdekken dat leren leuk is en die daardoor het beste uit zichzelf halen. En dat is precies waar het Talentencentrum om de hoek komt kijken. 'Met het Talentencentrum willen we invulling geven aan de “doorgaande leerlijn”, legt Paul uit. 'Het algemene idee achter die doorgaande leerlijn is dat de breuklijnen die een kind tegenkomt in zijn of haar jonge leven, zo klein mogelijk moeten zijn. In onze ogen gaat dat verder dan het op elkaar afstemmen van leermethodes en het laten aansluiten van het ene administratieve systeem op het andere.’

'Wij zijn er van overtuigd dat kinderen zich beter ontwikkelen als er meer aandacht en ruimte is voor hun persoonlijke interesses. Daardoor wordt leren namelijk een stuk leuker en zinvoller. En wordt ook de overstap naar een volgende school eenvoudiger. Voordeel van de samenwerking tussen de Van Brienenoordschool en gro-up is dat we het aanbod kinderopvang, peuteropvang, school en BSO veel meer rond het kind kunnen gaan bouwen, omdat we het samen allemaal in huis hebben. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen medewerkers uit de peuteropvang of BSO ook als leraarondersteuner op school tegenkomen. Daar kan geen digitaal kindvolgsysteem tegenop. En we kunnen bijvoorbeeld verbinding leggen op het projectmatige vlak. Een schoolproject verdiepen op de BSO, of een succesnummer uit de BSO integreren in de schoolvakken. Komend schooljaar gaan we met de verdere ontwikkeling en uitwerking van deze ideeën aan de slag.’ Edgar: ‘We geloven echt in die wisselwerking tussen de verschillende onderdelen. Op dit moment gaan er in Nederland gemiddeld 10 van de 24 kinderen in een klas naar de BSO. Wij hopen dat dat er bij ons meer gaan worden, en dat ze ook allemaal kiezen voor de opvang van Kinderopvang Topaas. Dan kunnen we onze visie ook echt in de praktijk gaan waarmaken.’ 

Het zal wat meer voeten in aarde hebben, maar daar waar het de doorgaande leerlijn betreft houdt de ambitie van Paul niet op bij 13 jaar. ‘Ik weet niet of ik het nog ga meemaken, maar het is absoluut mijn ambitie om ook de breuklijn tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs te beslechten.’ Ook daar is meer mogelijk dan alleen het laten aansluiten van leermethodes. 'Ik zou graag veel meer samenwerken met het middelbaar onderwijs. Niet alleen op huishoudelijk gebied, maar ook wat leerinhoud betreft. 'Je ziet dat het zich nu vaak beperkt tot de zogenaamde Pluskinderen: gymnasia nodigen kinderen uit groep 7 of 8 uit voor wekelijkse lessen of projectdagen. Maar waarom is dat er niet voor andere kinderen? En waarom zou je dat pas aan het einde van de basisschool doen? Ik zou kinderen veel vaker aan veel meer verschillende onderwerpen willen laten ruiken zodat ze tijd zat hebben om een goede keuze te maken. Het past ook naadloos in het gemeentelijk loopbaanoriënterend beleid.’ 

Ook gro-up is al druk bezig met het beslechten van de kloof tussen basis- en voortgezet onderwijs op hun BSO’s. Met de methode ‘superachtbaan’, die ze ook naar de Van Brienenoordschool gaan brengen, helpen ze kinderen uit groep 7 en 8 vooral op het gebied van de praktische veranderingen die ze kunnen verwachten. Wat is een rooster? Wat betekent het nou om met een rugtas vol boeken door de grote stad naar je school te fietsen? Hoe moet je plannen? Edgar: ‘We maken ons niet de illusie dat ze na het doorlopen van onze superachtbaan alles ook direct kunnen, maar ze stappen in ieder geval iets beter voorbereid hun nieuwe school binnen.’

Als de leerlingen uitvliegen naar de middelbare school, zit hun tijd in het Talentencentrum er dan op? Nee, absoluut niet. Paul, Ronny en Edgar hopen ze er nog vaak terug te zien. ‘En dan niet als hangjongere op het schoolplein’, lacht Paul. ‘We hopen dat ze het leuk vinden een rol te spelen in ons wijkcentrum. Dat ze bijvoorbeeld een activiteit met sport of kunst willen begeleiden. Dan helpen ze niet alleen onze kinderen tot 13 jaar zich te ontwikkelen, maar ontwikkelen ze ook zichzelf.’ Vanuit die gedachte gaat de school misschien wel van half acht tot half tien ’s avonds gebruikt worden. ‘Hoe meer de school van de wijk wordt, hoe beter. Zonde als hij de helft van de tijd leeg staat.’ De ambitie voor de toekomst is hoog. Maar dankzij de samenwerking met gro-up is het realiseren ervan een stukje dichterbij gekomen. 

NB. Deze tekst is een fragment uit het eerder gepubliceerde interview van 6 september 2019.