Maak kennis met de leerlingenraad

Chloë Groep 5a Ik ben Chloë. Mijn hobby’s zijn turnen en hockey. Ik verwacht dat het een leuk jaar wordt en dat het goed gaat. Ik verwacht ook dat de leerlingenraad een leuke groep is en dat de toiletten schoner worden en dat douchen schoon wordt bij gym.
Shiesha Groep 7a Hallo, ik ben Shiesha. Ik ben 11 jaar. Mijn hobby's zijn boksen en zingen. Ik verwacht van de leerlingenraad dat het leuk en gezellig is en dat we de problemen kunnen oplossen.
Saralee Groep 6a Hallo, ik ben Saralee en ben de voorzitter van de leerlingenraad. Mijn hobby’s zijn turnen en keyboard spelen. Ik verwacht van de leerlingenraad dat we het goed met elkaar eens worden en dat we de school beter maken.
Ferry Groep 8a Ik ben Ferry en ben 11 jaar jong. Ik verwacht dat we dingen goed bespreken en problemen zo goed als mogelijk oplossen. De school beter en gezonder maken doen we nu al. Mijn hobby’s zijn gamen en voetbal.
Thijs Groep 8b Ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn hockey en gamen. Ik verwacht van de leerlingenraad dat er veel gaat veranderen en dat het leuk is.  Dat we veel kunnen lachen met andere kinderen en veel kunnen leren van de mening van andere kinderen. 
Gail Groep 6b
Ik ben Gail en ik ben negen jaar oud.  Mijn hobby’s zijn dansen en zwemmen. Wat ik verwacht van de leerlingenraad is dat we problemen kunnen oplossen en de school beter kunnen maken. Bijvoorbeeld: toiletten schoner, het schoolplein en de douches bij gym.

Alara Groep 7b
Hoi, ik ben Alara. Ik ben 11 jaar oud. Ik vind de leerlingenraad erg leuk. Ik verwacht en hoop dat we kunnen bereiken wat we allemaal bespreken en dat we de school beter kunnen maken, zoals toiletten schoner maken en de douches bij gym schoner.
Chase Groep 5b
Ik ben Chase. Mijn hobby is voetbal. Ik verwacht van de leerlingenraad dat ze de school beter kunnen maken. Bijvoorbeeld: Toiletten netter maken en de klassen netjes houden.