Maak kennis met ons schoolbestuur

Paul Audenaert Directeur / bestuurder 37 jaar onderwijservaring, waarvan 26 als directeur. Dat nam hij mee toen hij begin 2015 aantrad. Hij vraagt zich nog elke dag af waarom de kinderen toch lachen als ze met hun verjaardag in zijn kantoor komen. Is zijn felicitatie verhaaltje te kort? Te lang? Of te snel? Hij ziet het als belangrijkste taak van de van Brienenoordschool om de kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en een brug naar de toekomst te slaan. En leerkrachten? Die daagt hij uit zichzelf memorabel te maken. Als de kinderen op hun 50ste nog steeds over je praten, dan heb je pas echt indruk gemaakt. Paul is een echt ‘buitenmens’. Als het even kan zit hij op het water in zijn bootje of maakt hij in de winter een lange wandeling. Ook fotografeert hij graag.
Cor Lovisa Toezichthoudend bestuurder & interim voorzitter
Cor is in januari 2010 toegetreden tot het bestuur met de portefeuille huisvesting. Directe aanleiding hiervoor was de ontwikkeling van de uitbreiding van de school. In het dagelijks leven is hij zelfstandig ondernemer met een architectenbureau. Hij heeft op dit moment 2 kinderen die met veel plezier de school bezoeken. Door zitting te nemen in het bestuur wil hij graag zijn steentje bijdragen aan het verzekeren van goed onderwijs binnen een school waar eigenheid, maar ook zeker sfeer en respect, belangrijk zijn.
Linda Waals Toezichthoudend bestuurder Linda Waals is rector van het Zuider Gymnasium in Rotterdam. Met haar grote kennis van zowel het basis- als voortgezet onderwijs in onze regio is ze een waardevolle aanwinst voor ons bestuur. Ook van de overgang van basisschool naar middelbare school en alles wat daarmee samenhangt heeft ze bijzonder veel kennis. De sfeer op de Van Brienenoordschool heeft haar geraakt. 'Wat een mooie school en wat een potentie!' Graag helpt ze ons dan ook het geheel zo in te richten dat onze onderwijskwaliteit nog verder kan doorgroeien. 'Deze school toekomstbestendig helpen maken, is een prachtige uitdaging.' Linda is zelf moeder van drie jonge kinderen, waarvan er twee op de basisschool zitten. 'Het onderwijs is een geweldige plek om te werken'.
Lonneke Hout Toezichthoudend bestuurder
Lonneke zit sinds 2015 in het toezichthoudend bestuur. Haar twee dochters zitten bij ons op school. In het dagelijks leven is zij manager van een consultancy afdeling op het gebied van veiligheid. Zitting nemen in het bestuur doet zij vanuit de basisgedachte dat je samen verantwoordelijk bent voor een school waar de kinderen zich prettig voelen, de leerkrachten met plezier werken en iedereen onderwijs krijgt dat afgestemd is op zijn of haar niveau.
Wesley Teunisse Toezichthoudend bestuurder
Wesley trad in 2015 toe tot het toezichthoudend bestuur. Momenteel zitten 2 van zijn 3 kinderen op school. Goed onderwijs en een leuke schooltijd vindt hij erg belangrijk. Hij is ook van mening dat ieder kind daar recht op heeft. Wesley is werkzaam als Hoofd Realisatie bij een middelgrote aannemer en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van bouwprojecten. De ervaringen die hij heeft opgedaan in zijn werk zet hij graag in voor de school.
Brigitte van Achteren Uitvoerend bestuurder Brigitte maakt deel uit van ons schoolbestuur sinds 2010 en heeft drie kinderen bij ons op school. In het dagelijks leven is ze Applicatie Consultant. Ze vindt het mooi dat wij zowel protestants-christelijk als openbaar basisonderwijs aanbieden. Hiermee worden normen en waarden als respect, eigenheid in identiteit en het samenwerken met elkaar voortdurend meegegeven. Ze vindt het belangrijk dat haar kinderen goed onderwijs krijgen in een voor hen veilige omgeving. En dat ze met plezier naar school gaan. Ze wil daar graag een bijdrage aan leveren. 
Jacqueline Philippen Uitvoerend bestuurder
Jacqueline maakt sinds 2015 deel uit van het bestuur en heeft twee dochters bij ons op school. Haar aandachtsgebied is de profilering en communicatie van de school. Ze vindt het van groot belang dat zowel kinderen, jong volwassenen als volwassenen goed, passend en vooral stimulerend onderwijs krijgen. Van huis uit is ze (industrieel, user experience, multimedia) ontwerper en sinds 5 jaar kerndocent communicatie- en multimediadesign aan de Hogeschool Rotterdam. Met deze kennis en kunde wil ze een zo actief mogelijke bijdrage aan de school leveren. Ze is van mening dat docenten, ouders en leerlingen samen de school maken. Iedereen kan helpen. Op wat voor manier dan ook.  
Annet de Ruiter-Milkan Penningmeester Annet is penningmeester sinds januari 2010. Haar twee kinderen zitten ook bij ons op school, wat haar betrokkenheid extra groot maakt. In het dagelijks leven is ze accountant. In deze functie houdt ze zich voornamelijk bezig met het samenstellen van jaarrekeningen. De functie van penningmeester in het bestuur van de van Brienenoordschool ervaart ze als heel interessant en leerzaam. De financiën van een onderwijsinstelling wijken behoorlijk af van de financiën in het bedrijfsleven.