Openbaarheid gegevens

Een van de voorwaarden voor de ANBI status is dat een aantal gegevens openbaar moeten zijn. Deze gegevens kunt u hieronder vinden of er wordt verwezen naar een andere plaats op deze website waar de gegevens staan.

Naam
Stichting van Brienenoordschool, samenwerkingsschool voor protestants-christelijk en openbaar onderwijs
RSIN/fiscaal nummer
0094.60.019
Contactgegevens
Percevalweg 4, 3077 NK, Rotterdam 010-4828422
Bestuurssamenstelling  
Zie pagina bestuur
Beleidsplan
Zie pagina schooldocumenten
Beloningsbeleid
Conform de geldende CAO-PO
Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel: het doen geven van basisonderwijs in een samenwerkingsverband tussen protestants-christelijke en openbare richting, welk onderwijs toegankelijk is voor leerlingen van alle gezindten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie de bestuursverslagen op de pagina bestuur
Financiële verantwoording       
Deze is opgenomen in het bestuursverslag