Openbaarheid gegevens

Een van de voorwaarden voor de ANBI status is dat een aantal gegevens openbaar moeten zijn. Deze gegevens kunt u hieronder vinden of er wordt verwezen naar een andere plaats op deze website waar de gegevens staan.

Naam
Stichting Van Brienenoordschool, samenwerkingsschool voor protestants-christelijk en openbaar onderwijs
RSIN/fiscaal nummer
0094.60.019
Contactgegevens
Percevalweg 4, 3077 NK, Rotterdam 010-4828422
Bestuurssamenstelling  
Zie pagina 'onderdeel van gro-up'
Beleidsplan
Zie pagina schooldocumenten
Beloningsbeleid
Conform de geldende CAO-PO
Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel: het doen geven van basisonderwijs in een samenwerkingsverband tussen protestants-christelijke en openbare richting, welk onderwijs toegankelijk is voor leerlingen van alle gezindten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie pagina schooldocumenten
Financiële verantwoording       
Deze is opgenomen in het bestuursverslag.