Een samenwerkingsschool in de praktijk 

Wanneer u uw kind aanmeldt bij onze school, kunt u kiezen voor godsdienstonderwijs of voor openbaar identiteitsonderwijs. Kiest u voor godsdienstonderwijs, dan hoort uw kind het eerste half uur een bijbelverhaal, wordt er gezongen en gebeden, vinden er klassengesprekken plaats, en wordt er bijvoorbeeld getekend. Kiest u voor openbaar identiteitsonderwijs, dan wordt het eerste half uur besteed aan zaken als klassengesprekken, zingen en het bespreken van belangrijke gebeurtenissen.

Sommige kinderen kunnen het eerste half uur gewoon bij de eigen leerkracht volgen, anderen gaan het eerste half uur een lokaal verder. In principe maakt u de keuze voor openbaar identiteitsonderwijs, of godsdienstonderwijs voor de hele basisschoolperiode. Alleen bij heel dringende redenen, kunt u bij het wisselen van het schooljaar - na een gesprek met de directie - van richting veranderen.

Wellicht klinkt het allemaal wat ingewikkeld, maar in de praktijk werkt het eenvoudig. En na negen uur? Dan zijn we weer een heel 'gewone' school.