Week 39 21 t/m 25 september
Voor aankomende week is het volgende belangrijk: 

Dinsdag: Gymnastiek (gymspullen mee). 
Vrijdag: Zwemmen (zwemspullen mee). 


Huiswerk voor maandag 21 september
Donderdag hebben de kinderen het huiswerk weer meegekregen. Het huiswerk bestaat uit: 
  • Een blad met rekensommen (keer- en deelsommen); Huiswerk rekenen.pdf
  • Het werkboek van taal. De kinderen moeten blz. 10-11 maken (een persoonlijke brief).
Het huiswerk moet maandag 21 september worden ingeleverd. 

Vrijdag 25 september: 
Spellingdictee thema 1 week 3. 

De spellingwoordjes kun je vinden onder het kopje Spelling: Woordjes per Thema
Je kunt de woordjes ook oefenen via spellingoefenen.nl. Groep 6 kan inloggen met het wachtwoord 'Schoolbank'.

Aangezien de taaltoets voor vrijdag op het programma staat, moeten alle themawoorden van thema 1 geleerd worden. Je hoeft ze niet letterlijk uit je hoofd te leren, maar je moet wel weten wat de woorden betekenen.

Hele week
Oefen de tafels 1 t/m 10! Ze zijn in de vakantie weggezakt en we hebben ze hard nodig om zo dadelijk aan de slag te kunnen met delen en breuken!
Leren van de themawoorden taal thema 1. 
groep_6_thema_1.pdf

Groetjes, 
Juf Femke & juf Anja 
Media
  • clipart_leendert-jan-vis_animaatjes-26