Huiswerk week 38 14 - 18 september
Afgelopen weken zijn wij aan de slag gegaan met kennismaken en samenwerken. Met verschillende activiteiten leren wij (en de kinderen elkaar en ons) beter kennen. 
Wat zijn wij al trots op de kinderen van groep 6c! Ze doen goed mee, luisteren heel goed en werken hard. 

Voor aankomende week is het volgende belangrijk: 

Dinsdag: Gymnastiek (gymspullen mee). 
Woensdag 16 september: Kennismakingsgesprekken 
Vrijdag: Zwemmen (zwemspullen mee). 

Huiswerk:
Elke donderdag krijgen de leerlingen een blad taal en een blad rekenen mee naar huis. Dit moeten zij thuis maken en maandag weer inleveren. Huiswerk week 38 (taal - rekenen).pdf

Donderdag 17 september:
Topo toets (provincies + hoofdsteden van Nederland). De oefenbladen zijn deze week meegegeven.

Op de website Topomania kun je de topografie online oefenen (website is gratis, app is betaald). Alle kaarten zullen we verzamelen onder:

https://www.topomania.net/mijntopomania/topografie_groep6_vanbrienenoordschool
De kaart voor thema 1:
https://www.topomania.net/topografie/155494

Vrijdag 18 september: 
Spellingdictee thema 1 week 2. 

De spellingwoordjes kun je vinden onder het kopje Spelling: Woordjes per Thema
Je kunt de woordjes ook oefenen via spellingoefenen.nl. Groep 6 kan inloggen met het wachtwoord 'Schoolbank'.

Vrijdag 18 september: 
Toets Aardrijkskunde. De samenvatting wordt deze week aan de kinderen mee gegeven. Samenvatting wereldzaken thema 1.pdf

Hele week
Oefen de tafels 1 t/m 10! Ze zijn in de vakantie weggezakt en we hebben ze hard nodig om zo dadelijk aan de slag te kunnen met delen en breuken!
Leren van de themawoorden taal thema 1. 
groep_6_thema_1.pdf

Groetjes, 
Juf Femke & juf Anja