Huiswerk
De kinderen krijgen wekelijks huiswerk voor spelling en rekenen. 
Iedere drie weken krijgen de kinderen een samenvatting van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur mee naar huis. 

Spelling:
Op maandag krijgen de kinderen een blad mee naar huis waarop de woordjes staan uit de spellingcategorie die we die week in de klas oefenen. De kinderen oefenen deze woordjes thuis en in de klas tijdens de lessen. Op vrijdag hebben we een dictee over deze woordjes. 

Rekenen:
Iedere week maken de kinderen thuis een bladzijde uit hun boekje met verhaalsommen. Wanneer dit af is, leveren de kinderen dit in op school. Iedere vrijdag kijken we samen de gemaakte bladzijde na. 

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur:
Iedere drie weken krijgen de kinderen een samenvatting van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur mee naar huis. Hierop staat veel informatie die we in de lessen hebben besproken. De kinderen leren dit thuis ter voorbereiding op de toets.

Taal:
Aan de start van ieder thema krijgen de kinderen een blad met woordjes mee naar huis, op deze manier bent u op de hoogte van de woorden die we in dat thema behandelen (woordenschat).
Media
  • classdojo huiswerk