Wanneer naar de schoolmaatschappelijk werkster?

Er zijn allerlei redenen waarom het fijn kan zijn om in gesprek te gaan met onze maatschappelijk werkster. Bijvoorbeeld als uw kind niet lekker in z'n vel zit of niet goed meekomt op school. Als uw kind het moeilijk heeft omdat u gaat scheiden, als het gepest wordt, als het niet luistert of niet goed met andere kinderen omgaat. Of als uw kind het moeilijk heeft met ziekte of overlijden van een dierbare. Het is slechts een greep uit alle vragen die er bij u kunnen leven als het over uw kind gaat. 

Twijfelt u of uw vraag thuishoort bij een maatschappelijk werkster? Ook dan bent u van harte welkom. Samen met u kijkt zij naar wat er nodig is en hoe u met de situatie om kunt gaan. Ellen geeft informatie, adviezen en tips. Mocht het zo zijn dat zij niet voldoende voor u kan betekenen, dan zoekt zij samen met u naar geschikte vervolghulp. Dat kan bijvoorbeeld hulp van een pedagoog, de schoolverpleegkundige of van het wijkteam zijn.  

Als kinderen zelf contact met haar opnemen, zal zij na een eerste gesprek altijd aan de ouders toestemming vragen om vaker met hun kind in gesprek te gaan, als dat nodig is. De aanmelding bij het schoolmaatschappelijk werk verloopt meestal via de intern begeleiders van de school.