Stichting GroeiBriljant

Peuteropvang Jade en Maansteen

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan is hij of zij van harte welkom bij peuteropvang Jade en peuteropvang Maansteen. Een speelplek met veel groen waar uw kind kan spelen, ontdekken en groeien. En tegelijkertijd in kleine stapjes kan leren. Spelenderwijs. De groep wordt begeleid door gediplomeerd en gecertificeerd personeel.

Meer dan alleen spelen

Spelen staat centraal. Maar het is meer dan alleen spelen. We maken de overstap naar de basisschool kleiner. Uw kind leert omgaan met andere kinderen. Gaat op ontdekkingstocht. Hoe moet je samen spelen? Hoe leer je delen en keuzes maken? Wij besteden extra aandacht aan taal-, spraak- en rekenontwikkeling. Maar kijken ook naar de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. Dit jaar krijgen de kinderen ook gymles.

Samenwerking met ouders

Goed contact tussen de ouder en de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Dan weten wij wat er speelt in de thuissituatie en wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling die uw kind doormaakt op de peuteropvang. Wij gebruiken hiervoor ons observatiesysteem. Ook organiseren wij elke week een ouder-/kindactiviteit.

Openingstijden

De peuteropvang is geopend op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de middag van 12.45 tot 15.45 uur. Kijk voor de dagdeelcombinaties op de website. In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten.