Alles wat u moet weten over het overblijven.

Onze overblijfmedewerkers zorgen ervoor dat het tijdens de maaltijd gezellig en rustig is. Zij letten erop dat de kinderen hun handen wassen, voldoende eten en drinken en na het eten opruimen en zichzelf verzorgen. Ook zorgen zij ervoor dat de kinderen voldoende tijd hebben om te kunnen spelen. Buitenspelen heeft daarbij de voorkeur, omdat kinderen zich buiten goed kunnen uitleven en in de frisse lucht zijn. Er is uitdagend speelgoed om mee te spelen en er wordt gezamenlijk opgeruimd. De overblijfmedewerkers helpen de kinderen bij het eten en spelen als dat nodig is. Ze verdelen hun aandacht goed, geven vertrouwen en luisteren naar de mening van de kinderen. Betrokken overblijfmedewerkers, een goede organisatie, duidelijke regels en een gemoedelijke sfeer zorgen dat het overblijven goed verloopt. 

Indeling overblijfgroepen en regels

De overblijfgroepen zijn ingedeeld per schoolgroep. Uw kind blijft dus altijd over bij klasgenootjes. Wij streven naar een vaste overblijfmedewerker; zo is er voor de kinderen elke dag een vertrouwd gezicht. We blijven over in de klassen. Afhankelijk van het aantal kinderen kunnen overblijfgroepen worden gesplitst of samengevoegd of zijn er twee overblijfmedewerkers aanwezig.

De gedragsregels bij het overblijven zijn hetzelfde als de schoolregels. Wij vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar en de overblijfmedewerkers en dat er niet gepest wordt. Om het overblijven goed te laten verlopen hebben we vaste regels en afspraken. Deze worden aan het begin van het schooljaar aan de kinderen van de groepen 1 en 2 aangeleerd en met de kinderen van de andere groepen besproken. 

Eten en drinken

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar school; graag een gezonde maaltijd. Let u op welk beleg u meegeeft als het warm weer is? Wij vragen u een brooddoos mee te geven want dat is het meest hygiënisch. Voor het eten wassen de kinderen hun handen. Wij letten erop dat een kind minstens 1 boterham opeet en 1 pakje/beker drinkt. Als u snoep of koek meegeeft, dan graag niet teveel; het mag pas na het brood worden opgegeten. Omdat we het belangrijk vinden dat elk kind tijd heeft om te spelen, eten we tot uiterlijk half 1; daarna gaan alle kinderen spelen.