Een nevenlocatie van de praktijk

Op de Van Brienenoordschool worden voornamelijk kinderen van onze school behandeld, maar ook kinderen van andere scholen of volwassenen uit de wijk zijn welkom. Ze adviseren wel om eerst een verwijskaart bij de huisarts te halen, omdat veel zorgverzekeraars dit weer verplicht hebben gesteld. Ook is het van belang dat u uw kinderen zelf naar logopedie brengt, zodat de ouderbetrokkenheid gewaarborgd blijft. 

Het fijne van de aanwezigheid van een logopediepraktijk binnen onze school is de mogelijkheid tot overleg en samenwerking met de leerkracht en intern begeleidster van uw kind. Deze samenwerking maakt het toepassen van geleerde logopedische vaardigheden in de dagelijkse schoolsituatie makkelijker. Ook beschikken we hierdoor over de mogelijkheid speciale trajecten voor onze kinderen op te starten. Zo is Hanneke in de zomervakantie, uiteraard in goed overleg met de ouders, een traject gestart met kinderen van onze school die nog moeite hebben met vlot technisch lezen en spelling.

Over Hanneke Jaspers

Hanneke rondde in 2000 de opleiding Logopedie in Rotterdam af. De afgelopen jaren volgde ze bijscholing op het gebied van eet- en drinkproblematiek bij zuigelingen en jonge kinderen en op het gebied van dysfasie (een neurologische spraak-taalontwikkelingsstoornis). Ook verdiepte ze zich in een therapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Daarnaast heeft Hanneke kennis van diverse behandelmethoden gericht op articulatie-problematiek en dyslexie.