Een nevenlocatie van de praktijk

Op de Van Brienenoordschool zullen voornamelijk kinderen van onze school behandeld worden, maar ook kinderen van andere scholen of volwassenen uit de wijk zijn welkom. Ze adviseren wel om eerst een verwijskaart bij de huisarts te halen, omdat veel zorgverzekeraars dit weer verplicht hebben gesteld. Ook is het van belang dat u uw kinderen zelf naar logopedie brengt, zodat de ouderbetrokkenheid gewaarborgd blijft. 

Het fijne van de aanwezigheid van een logopediepraktijk binnen onze school zijn de mogelijkheden tot overleg en samenwerking met de leerkracht en intern begeleidster van uw kind. Deze samenwerking zal het toepassen van geleerde logopedische vaardigheden in de dagelijkse schoolsituatie makkelijker maken.