Heeft uw kind motorische problemen?

Kinderfysiotherapie Beverwaard is specialist op het gebied van kinderen met motorische problemen. Hierbij kunt u denken aan kinderen die bijvoorbeeld veel vallen, bewegingsangst hebben, een slechte pengreep of een onleesbaar handschrift hebben of niet stil kunnen zitten.

Als u of de leerkracht twijfels heeft over de motorische ontwikkeling van uw kind, kunt u uw kind aanmelden voor een screening kinderfysiotherapie en indien nodig behandeling op school. De screening is voor u kosteloos en heeft geen invloed op uw eigen risico. De consulten worden vergoed via de basiszorgverzekering van uw kind. U kunt bij vragen of aanmelding zelf contact met Kinderfysiotherapie Beverwaard opnemen. Aanmelden voor screening kan ook via onze intern begeleider. Als uw kind fysiotherapie op school krijgt, draagt de praktijk uiteraard zorg voor een goede samenwerking en overleg met ons.