Goede zorg voor onze kinderen

Tussenschoolse opvang

De Van Brienenoordschool hanteert een continurooster. Dit betekent dat de kinderen allemaal op school lunchen samen met hun leerkracht. Daarna krijgen ze een half uur lang beweegactiviteiten. Deze wordt verzorgd door de Feyenoord Foundation waarmee we een hele mooie samenwerking hebben.

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang wordt verzorgd door BSO Topaas, van Stichting GroeiBriljant. Wij bieden zowel voorschoolse opvang als naschoolse opvang in ons schoolgebouw. Door hun pedagogische visie, waarin respect voor het kind centraal staat, bieden ze méér dan alleen kinderopvang. Lees meer >

Logopedie

Logopediepraktijk Beverwaard onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met diverse communicatieproblemen zoals taalproblemen, uitspraakproblemen, stotteren, stemklachten en afwijkend mondgedrag. Lees meer >

Peuteropvang

In de Van Brienenoordschool vindt u peuteropvang Jade. Ook deze wordt verzorgd door Stichting GroeiBriljant. Samen met hen kunnen wij zorgdragen voor een doorgaande leer- ontwikkelingslijn voor 2- tot 12-jarigen. Lees meer >

Plusklas

Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsvoorsprong en hebben niet genoeg aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt. Om te voorzien in de onderwijsbehoefte van deze kinderen hebben we op de Van Brienenoordschool een Plusklas. Kinderen werken hier op gezette tijden aan didactische uitdaging. Daarbij zijn leren samenwerken en ontwikkelen van sociale vaardigheden uitgangspunten. Onderwerpen in de Plusklas worden aangeboden vanuit interesses die de kinderen zelf hebben of ze sluiten aan op onderwerpen die in de klas behandeld worden.
De Plusklas heeft een eigen groepspagina. Bekijk deze hier >