Goede zorg voor onze kinderen

Overblijven op school

Tussen de middag kan uw kind overblijven bij onze tussenschoolse opvang. Als overblijfteam proberen wij te zorgen voor een prettige sfeer, zodat de kinderen zich goed kunnen ontspannen. Overblijven is ten slotte vrije tijd! Lees meer >

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderopvang BijDeHand. Door hun pedagogische visie, waarin respect voor het kind centraal staat, bieden ze méér dan alleen kinderopvang. Lees meer >

Logopedie

Logopediepraktijk Beverwaard onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met  diverse communicatieproblemen, zoals taalproblemen, uitspraakproblemen, stotteren, stemklachten en afwijkend mondgedrag. Lees meer >

Peuteropvang

In de Van Brienenoordschool vindt u ook een peuteropvang. Deze wordt verzorgd door de Stichting Groeibriljant. Samen met hen kunnen wij zorgdragen voor een doorgaande leer- ontwikkelingslijn voor 2- tot 12-jarigen. Lees meer >

Plusklas

Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsvoorsprong en hebben niet genoeg aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt. Om te voorzien in de onderwijsbehoefte van deze kinderen hebben we op de Van Brienenoordschool een Plusklas. Kinderen werken hier op gezette tijden aan didactische uitdaging. Daarbij zijn leren samenwerken en ontwikkelen van sociale vaardigheden uitgangspunten. Onderwerpen in de Plusklas worden aangeboden vanuit interesses die de kinderen zelf hebben of ze sluiten aan op onderwerpen die in de klas behandeld worden.
De Plusklas heeft een eigen groepspagina. Bekijk deze hier >