Op zoek naar nieuwe leerkrachten
Er staan nog twee vacatures voor leerkracht open omdat juf Inge en juf Kirsten ons verlaten. Wij hopen in de loop van de zomervakantie die vacatures te vervullen. Zodra hierover meer bekend is, hoort u dat. Het is geen gemakkelijke opgave; ook wij ondervinden de gevolgen van het lerarentekort. 

Gedragswetenschappers
Een personele bezetting die we wel hebben ingevuld is die van gedragswetenschappers. Vanuit onze samenwerking binnen de SWKGroep komen zij vanuit De Buitenwereld bij ons. De gedragswetenschappers gaan het sociaal-emotionele klimaat binnen de groepen verder ontwikkelen. Ook ondersteunen ze de intern begeleiders (IB’ers). Aan het begin van het schooljaar stellen de gedragswetenschappers zich aan u voor.

Media
  • swkgroep-kleur-je-toekomst