Wilt u lid worden van de medezeggenschapsraad?

Na de zomervakantie zullen er 2 termijnen van ouders uit de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) verlopen. De 2 zittende ouders stellen zichzelf herkiesbaar, maar lijkt het u leuk om deel te nemen aan de MR? Stel uzelf dan nu kandidaat! Mail dan voor 11 juni uw motivatie aan mr@vanbrienenoordschool.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Iedere school hoort een MR te hebben. De MR van de Van Brienenoordschool bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. De MR praat met het schoolbestuur over belangrijke zaken zoals het beleid, de begroting, wijzigingen of voorgenomen besluiten.

De MR heeft instemmingsrecht. Maar adviseert ook bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in bijvoorbeeld het onderwijsprogramma of de veiligheid op school.

Ongeveer 8 keer per jaar komt de MR op maandagavond bij elkaar voor een vergadering. Tussen de vergaderingen door is er soms ook overleg of moeten er stukken worden getoetst.

Meer weten over de MR en onze leden?

Media
  • logo-vbs