Van Brienenoordschool 8 februari weer open
De Van Brienenoordschool gaat maandag 8 februari weer open. We zijn erg blij om de kinderen weer te mogen ontvangen. Veel kinderen zijn eraan toe om hun klasgenoten weer te zien en ook van ouders hebben we positieve berichten gehoord. Maar naast blijdschap is er ook onrust. De Britse variant van het coronavirus zorgt daarvoor en ook dat leeft bij ouders en leerkrachten. Wij hebben de afgelopen dagen gebruikt om alles goed te organiseren zodat we vanaf maandag een verantwoorde leer- en werkomgeving voor de kinderen en de leerkrachten hebben. We hebben daarbij de adviezen en regels van de officiële instanties als uitgangspunt gebruikt. 

Leest u dit bericht alstublieft goed door? Hierin vertellen wij hoe wij het lesgeven vanaf maandag 8 februari gaan doen. 

Heropenen school
De school gaat op maandag 8 februari weer helemaal open. Vanaf dan zijn alle kinderen weer welkom en ook verplicht om naar school te komen. We geven dan weer fysiek onderwijs aan alle leerlingen.

Schooltijden en Dagprogrammering
De school volgt het continurooster. De groepen en pauzes houden we gescheiden, zodat iedere groep in een eigen ‘bubbel’ blijft. De Dagprogrammering gaat nog niet van start omdat het door de maatregelen niet mogelijk is. 

De schooltijden vanaf maandag zijn:
Groep 3 en 4:  8.25 – 14.25 uur
Groep 1, 2, 5 en 6:  8.35 – 14.35 uur
Groep 7 en 8:  8.45 – 14.45 uur

De ingang vanaf maandag is:
Groep 1 en 2:  Percevalweg kleuteringang
Groep 3:  Koninginneweg hoofdingang
Groep 4:  Koninginneweg ingang plein
Groep 5, 6 en 8:  Percevalweg ingang grote plein
Groep 7:  Percevalweg kleuteringang

Bij het brengen en halen van de kinderen zijn we voorzichtig. We vragen u met maximaal één volwassene uw kind(eren) te brengen en halen en dan ook buiten te blijven. Houd altijd anderhalve meter afstand tot andere volwassenen. 

Voorschoolse en buitenschoolse opvang
De voorschoolse en buitenschoolse opvang (BSO) bieden alleen noodopvang aan voor kinderen met ouders met een cruciaal beroep en aan kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Zo wil de Rijksoverheid de contactmomenten van de kinderen in de basisschoolleeftijd beperken. Voor kinderen die gebruikmaken van de noodopvang op de BSO is er tussen 14.30 en 15.30 uur opvang geregeld.

Hygiënemaatregelen
Als school nemen we de volgende (hygiëne)maatregelen:
 • Iedereen wast zijn handen minimaal 20 seconden met zeep. Bij binnenkomst, voor het eten, na een toiletbezoek en zo nodig tussendoor.
 • Gedurende de hele dag wordt de school schoongemaakt. De klassen worden goed geventileerd. 
 • Leerkrachten hebben (indien gewenst) spatschermen en gebruiken in elk geval buiten de klas een face shield of mondkapje.
 • De kinderen van groep 7 en 8 hoeven geen mondkapjes te dragen. Vanuit de overheid is dit geen verplichting. 
 • Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Er zijn looproutes door de hele school.
 • Kinderen spelen met hun eigen groep op het schoolplein.
 • Medewerkers die niet groepsgebonden zijn, werken zoveel mogelijk vanuit huis.
Wanneer mag uw kind wel of niet naar school
Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM. Omdat er wat veranderingen in de richtlijnen zijn, hebben we ze voor u op een rij gezet:
 • Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. 
 • Kinderen die verkouden zijn, last hebben van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts hebben, mogen naar school als ze geen koorts hebben. 
 • Kinderen die koorts (boven de 38 graden Celsius) hebben, benauwd zijn, (meer dan incidenteel) hoesten en/of een plotseling reuk- en smaakverlies hebben, blijven thuis. 
 • Kinderen blijven ook thuis als een huisgenoot behalve milde coronaklachten ook koorts (38 graden Celsius of meer) of last van benauwdheid heeft. 
 • Momenteel is het RIVM bezig met een herziening van dit beleid. Het kan dus zijn dat u binnenkort een ander bericht hierover krijgt. 
Als er een besmetting is
Wanneer er een besmetting in de groep is, dan volgen de kinderen, ouders en leerkracht de instructies van de GGD en de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad (lees hier de protocollen van de PO-raad). Op die manier wordt het risico op besmetting van de leerlingen en leerkrachten in en buiten de groep direct uitgedoofd. Dit komt neer op het volgende:

 • Als een kind positief wordt getest, ongeacht de leeftijd, gaat de hele groep in thuisquarantaine. 
 • De kinderen en leerkracht kunnen zich zo snel mogelijk laten testen en in elk geval op of na dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon.
 • Bij het ontstaan van klachten, moet u direct contact opnemen met de GGD.
 • Als de test op of na dag 5 na het laatste contactmoment negatief is, kan de quarantaine opgeheven worden. 
Deze regels gelden niet voor de gezinsleden. De ouders bepalen of en wanneer hun kind(eren) getest worden, die beslissing zullen wij te allen tijde respecteren.

 • Wanneer de groep in quarantaine gaat, schakelen wij over op thuisonderwijs.
 • Na 5 dagen quarantaine kunnen kinderen getest worden. Wanneer zij negatief getest zijn, mogen zij weer naar school.
 • Kinderen die na 5 dagen quarantaine nog niet naar school komen, kunnen dagelijks inloggen bij de instructies die de leerkracht in de groep geeft. 
 • Kinderen die gewoon ziek zijn (geen corona) krijgen geen thuisonderwijs.
 • Kinderen die bewust worden thuisgehouden krijgen geen thuisonderwijs. De reguliere leerplicht is van kracht.
 • Wanneer de leerkracht getest wordt, krijgt de groep thuisonderwijs. De leerkracht houdt de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte wanneer hij/zij er even niet is i.v.m. het testen. Wanneer de leerkracht negatief test, kunnen de kinderen weer naar school. Het kan voorkomen dat de leerkracht aan het eind van de ochtend al de negatieve testuitslag ontvangt. De kinderen kunnen dan ’s middags naar school komen.
 • Houdt u er rekening mee dat u ’s morgensvroeg een bericht kunt krijgen van de leerkracht dat de kinderen niet naar school kunnen komen i.v.m. het testen van de leerkracht.
Tot slot 
Voor het creëren en behouden van een veilige leer- en werkomgeving voor alle kinderen en volwassenen in en om de school hebben we elkaar hard nodig. Deze verantwoordelijkheid dragen we samen. Het is belangrijk dat we allemaal de regels respecteren en rekenen op uw begrip en medewerking.

We kijken ernaar uit de kinderen weer te verwelkomen op school!