Leerkrachten beginnen aan opzetten Dagprogrammering
Wat gaat uw kind straks doen in de extra lesuren van de Dagprogrammering? Daarover denken de leerkrachten zelf na. In verschillende werkgroepen bedenken zij wat wij vanaf januari in de Dagprogrammering gaan aanbieden.

Wat is de dagprogrammering ook weer?

Op 1 januari 2021 begint de Van Brienenoordschool met de Dagprogrammering. Daarmee krijgen de kinderen, naast het bekende onderwijsaanbod, extra activiteitenuren aangeboden. Met deze extra uren kunnen we bijdragen aan een bredere ontwikkeling van uw kind(eren) en hun kansen vergroten.

Pijlers

De Dagprogrammering geeft straks ruimte voor verdieping binnen de vakken die de kinderen nu al hebben. Maar ook voor nieuwe vakken. Die vakken vallen onder een van de volgende pijlers:
1. Wetenschap & Techniek
2. Kunst en Cultuur
3. Sport en Bewegen
4. Loopbaanoriëntatie (voor de groepen 6, 7 en 8)
5. Overig 

De leerkrachten denken mee over welke vakken we binnen de pijlers gaan geven. Per pijler is er een werkgroep om alles uit te werken. Iedere leerkracht zit in een werkgroep. Zo gebruiken we alle kennis die er is optimaal. 

Op de hoogte

We houden u de komende tijd op de hoogte van de stappen die we zetten richting de Dagprogrammering.