Vanaf 1 januari 2021 start de Van Brienenoordschool met de Dagprogrammering!
Beste ,

Een paar weken geleden hebben wij uw mening gevraagd over de invoer van een nieuw lesprogramma, de zogenoemde Dagprogrammering. Een lesprogramma met extra lestijd waarin we nog meer aandacht kunnen geven aan een bredere ontwikkeling van de kinderen. Het overgrote deel van de ouders heeft dit plan enthousiast ontvangen, zo blijkt uit de reacties op de enquête. Wat fijn! Dit geeft ons de mogelijkheid en de motivatie om een mooie Dagprogrammering op te zetten.

Meer tijd voor bredere ontwikkeling
De Van Brienenoordschool wil haar kinderen nog meer geven. Onze visie is om een Talentencentrum te ontwikkelen, waar de talenten van ieder kind opbloeien. De Dagprogrammering past daar perfect bij en is de brug naar het Talentencentrum.

Vanaf januari 2021 start de Van Brienenoordschool met de Dagprogrammering. Binnen dit nieuwe lesprogramma krijgen de leerlingen tien extra activiteitenuren per week. Uren die we gebruiken voor een bredere ontwikkeling van de kinderen.

Continurooster blijft na de zomer, de Dagprogrammering start in januari
In september, bij het begin van het nieuwe schooljaar, passen we de lestijden minimaal aan en houden we het continurooster zoals we dat de afgelopen maanden hebben gehad. Daarmee hopen we de overgang in januari voor uw kind zo klein mogelijk
te maken. 

De schooltijden tot 1 januari zijn van:
8.30 tot 14.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur*.

De schooltijden vanaf 1 januari zijn van:   
8.30 tot 15.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 14.00 uur*.

*Let op! De exacte tijden van de Koninginneweg en de Percevalweg volgen. Daarin zit een afwijking van 5 minuten rondom deze tijden.

De periode van september tot en met december gebruiken we om zorgvuldig concrete invulling te geven aan het nieuwe lesprogramma, zodat we per januari volledig over kunnen op de nieuwe Dagprogrammering.

Tussenschoolse en buitenschoolse opvang
De kinderen lunchen samen met de leerkracht op school. Daarna krijgen ze een half uur een beweegactiviteit van de Feyenoord Foundation. Waarmee we voor het komende schooljaar een gave samenwerking zijn aangegaan.

De tussenschoolse opvang vervalt hiermee. Ouders met een strippenkaart voor de overblijf krijgen de kosten van de openstaande strippen terug. Daarover ontvangen de betreffende ouders in de zomervakantie een persoonlijk bericht met meer informatie.

De buitenschoolse opvang begint om 15.00 uur. Tot aan het einde van het jaar vangen wij uw kind voorafgaand aan de BSO, tussen 14.30 en 15.00 uur, op school op. In januari sluiten de uren van de school weer op de BSO-openingstijden aan. 

Belangrijk om te weten
De komende tijd is er nog veel te doen en met u te delen. In de zomerperiode worden de nieuwe lesroosters gemaakt met onder andere informatie over gym- en zwemlessen en schooltuinen. Daarnaast komt er een nieuwe schoolgids en kalender. Onder andere via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. Ontvangt u hem nog niet? Schrijft u zich dan in via deze link.

Natuurlijk houden we u ook op de hoogte van de plannen en invulling van de nieuwe Dagprogrammering waar we vanaf september in samenwerking met de leerkrachten invulling aan gaan geven. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, laat het ons dan weten.

Wij wensen u en uw kinderen een hele fijne en gezonde zomer toe!

Met vriendelijke groet,

Paul Audenaert (dir.) en Ronny Vincken (adj. dir.)


Media
  • logo-vbs