Voortgang onderwijs
Vanaf vandaag is de maatregel van kracht dat alle scholen zijn gesloten om het Coronavirus te beteugelen en verdere besmetting te voorkomen. Tegelijkertijd wordt er vanuit de onderwijsorganisaties en overheid aangegeven dat de voortgang van het onderwijs wel op een of andere wijze gewaarborgd dient te worden.  Wij geven dit vorm door onderwijs op afstand.

De verschillende scholen zullen dit ieder op hun eigen wijze vormgeven. Om te voorkomen dat kinderen die thuis (komen te) zitten voor langere tijd geen onderwijs kunnen volgen, hebben wij wat lessen gekopieerd en digitaal klaargezet, waar u thuis met uw kind mee aan de slag gaat. Wij willen graag benadrukken dat het essentieel is om (in ieder geval) het lezen en rekenen te blijven oefenen thuis, zodoende grote achterstanden hierin te voorkomen.

Groepen 1/2   

(Voor)lezen:
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 is het belangrijk dat zij regelmatig voorgelezen worden. Dit kan natuurlijk door een prentenboek voor te lezen, maar bijvoorbeeld op www.youtube.nl zijn ook veel luisterboeken te vinden, die voorgelezen worden. Vul bij de zoekterm voorleesboeken in en u krijgt allerlei mooie boeken te zien.

Daarnaast kunt u naar de website van Gynzy www.gynzykids.com gaan. U treft daar allerlei verschillende programma’s aan waarmee u met uw kind op speelse wijze kunt oefenen in leerspelletjes.

Groep 3

Kinderen van groep 3 kunnen via www.zwijsen.nl/in/thuislessen de lessen van Veilig Leren Lezen volgen. U krijgt van de groepsleerkracht een pakket aangereikt waarin staat aangegeven welke oefeningen er gemaakt moeten worden.. 

Groepen 4 t/m 8

Via de onderstaande websites kunnen de leerlingen inloggen om thuis te oefenen. De wachtwoorden en inloggegevens ontvangt u via de leerkrachten. Alle oefeningen in de software zijn zo ingericht dat deze zijn aangepast op het niveau van de kinderen.

(T)huiswerkpakketten

Verder verzoeken wij u (t)huiswerkpakketten voor uw kind op te halen in de klas waar uw kind zit. Elke leerkracht heeft hier een pakket klaarliggen voor uw kind. Het ophaalrooster vindt u iets verderop in dit bericht.

Met nadruk verzoeken wij u om ondanks de omstandigheden en wellicht overlast er zorg voor te dragen dat uw kind (met uw hulp) enige voortgang krijgt in het onderwijs, omdat als wij niets zouden doen, de achterstanden wel erg groot worden. Gezien de tijdsduur van vooralsnog drie weken is het erg lastig om dit later in te halen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ronny Vincken, adjunct-directeur. R.Vincken@vanbrienenoordschool.nl 

Afspraken

We geven de kinderen een huiswerkpakket voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen, taal en technisch lezen. Het huiswerkpakket heeft leerstof voor één week. De dag van ophalen en inleveren staat in de weekplanning (zie website).

 De weekplanning wordt door iedereen gedeeld op de website en de lessen/doelen van bovenstaande vakgebieden worden gevolgd zoals in de weekplanning staat. De instructie (filmpje of op papier) hiervan wordt iedere ochtend om 9.00 gedeeld in de verzendlijst. Met nadruk verzoeken wij u met de beelden van de leerkracht zorgvuldig en respectvol om te gaan.

Daarnaast wordt de keuze gemaakt om Gynzy en/of Ambrasoft in te zetten naast het reguliere aanbod (zie opsomming websites hierboven). 

Rooster huiswerkpakketten ophalen 

Ophaaldag huiswerkpakket 1: dinsdag 17 maart.
Inleverdag: maandag 23 maart. 
Op beide dagen geldt hetzelfde tijdschema (zie hieronder). U heeft de keuze uit twee tijdstippen.


Op maandag 23 maart krijgt u bij het inleveren van huiswerkpakket 1 het huiswerkpakket 2 mee naar huis. Dat wordt dan weer ingeleverd op maandag 30 maart etc. etc.  

Locatie Percevalweg 

Gr.   Tijd 1  Tijd 2
1/2A    9.00-9.30u  12.30-13.00u  
1/2B  9.00-9.30u  12.30-13.00u
1/2C  10.00-10.30u    13.30-14.00u
1/2D  10.00-10.30u  13.30-14.00u
5A  11.00-11.30u  14.30-15.00u
5B  11.00-11.30u  14.30-15.00u
6A  9.30-10.00u  13.00-13.30u
6B  9.30-10.00u  13.00-13.30u
7A  11.30-12.00u  15.00-15.30u
7B  11.30-12.00u  15.00-15.30u
8A  10.30-11.00u  14.00-14.30u
8B  10.30-11.00u  14.00-14.30u

Locatie Koninginneweg

Gr.   Tijd 1  Tijd 2
1/2E    9.00-9.30u  12.30-13.00u  
3A  10.00-10.30u    13.00-13.30u
3B  10.00-10.30u  13.00-13.30u
4A  11.00-11.30u  13.30-14.00u
4B  11.00-11.30u  13.30-14.00u

Opvang

In de criteria voor opvang van de kinderen van ouders in de vitale beroepsgroep is inmiddels een wijziging gekomen. In eerste instantie zou het gaan om kinderen waarvan BEIDE ouders een vitaal beroep hebben. Dit is gewijzigd in: indien EEN (1) van beide ouders behoort tot de vitale beroepsgroep. 

Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet,

Team Van Brienenooordschool