Staking a.s. woensdag 6 december gaat toch door
Beste ouders/verzorgers, 

De onrust in het onderwijsland is groot zoals u heeft kunnen vernemen in diverse media. Wij hebben in overleg met alle Rotterdamse schoolbesturen besloten om alsnog mee te doen 6 november aan de landelijke staking. Dit in tegenstelling tot hetgeen wij zaterdagochtend via de extra nieuwsbrief aan u communiceerden. Dit betekent dat de Van Brienenoordschool 6 november gesloten is. 

Wij begrijpen dat de verschillende berichtgeving de nodige verwarring heeft gebracht. Onze excuses daarvoor. Ook wij als school waren dit weekend het spoor even bijster. Inmiddels zijn wij, in gezamenlijk overleg met de Rotterdamse schoolbesturen, tot de conclusie gekomen dat het van groot belang is om de staking alsnog door te laten gaan.

Waarvoor we staken?

Wij zijn van mening dat hbo-opgeleiden in PO en VO gelijkelijk betaald dienen te worden en dat er maatregelen genomen dienen te worden om de werkdruk te verminderen en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten. Ook is het lerarentekort een groot probleem aan het worden dat zeker ook geldt voor de Van Brienenoordschool. Voor al deze zaken is een structurele oplossing nodig en veel meer geld dan nu voor de korte termijn is toegezegd.

Als er eventuele vragen zijn kunt u deze richten aan Ronny Vincken (r.vincken@vanbrienenoordschool.nl

Met vriendelijke groet,

Paul Audenaert
Ronny Vincken