Training 'luisteren naar kinderen'

Luisteren lijkt makkelijk, maar….. dat is het niet!

Wij volwassenen zijn snel geneigd iets in te vullen voor een ander. Om vooroordelen te hebben. We laten een ander vaak niet uitpraten en zijn vooringenomen. Het zijn allemaal heel menselijke trekjes. Maar zonder dat je het beseft, ontneem je met die eigenschappen de ander kansen. Zowel kinderen als andere volwassenen.

De training
In de visie van onze school neemt het kind een centrale plek in. Dat moet zich dan ook vertalen naar de alledaagse praktijk in de omgang met de kinderen. Goed luisteren en kijken is hierbij cruciaal. Daarom hebben we, om nog beter toegerust te zijn, met alle teamleden de training “luisteren naar kinderen” gevolgd. Tijdens de training hebben de teamleden interviews met kinderen gehouden die zijn opgenomen op video. Samen met een specialist op het gebied van luisteren en video-analyse, is per medewerker vastgelegd wat er goed ging, wat beter kan, waar valkuilen liggen en waar kansen. 

We zijn ontzettend trots op het feit dat iedereen het initiatief voor deze training onderschrijft en er actief aan mee heeft gedaan. 

Vervolgtraining luisteren en kijken naar kinderen voor het team

Stappenplan
  • Stap 1: kennismakingsgesprek tussen de leerkracht, de ouder én het kind, aan de hand van het kennismakingsformulier.
  • Stap 2: verdiepingsgesprek tussen de leerkracht en het kind, aan de hand van het kennismakingsformulier.
  • Stap 3: het opnemen van videofragmenten van gesprekken tussen de leerkracht en het kind en het evalueren hiervan.

Pilot

De Van Brienenoordschool heeft ervaren dat het traject “luisteren naar kinderen” veel heeft betekend. Graag willen we ook ouders de gelegenheid geven om deel te nemen aan een soortgelijke training. De pilot zal met maximaal twaalf ouders (in twee groepjes van zes) na de herfstvakantie starten. De eerste bijeenkomst zal in het teken staan van een kennismaking tussen de ouders. Ook zal er meer informatie gegeven worden over de inhoud van de training. Helaas moeten wij wel een vol = vol beleid hanteren. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Interesse of meer informatie?

Bij interesse of voor meer informatie kunt u een mail versturen naar: 

We kijken uit naar de volgende stap in onze samenwerking, want samen zijn we er voor uw kind,

Team Van Brienenoordschool

P.s. In het kader van de AVG (privacywet) worden na elke sessie de opnames van de interviews verwijderd.