Jeugdfonds Rotterdam
Alle kinderen en jongeren in Rotterdam verdienen de kans om mee te doen met schoolactiviteiten, sport en culturele activiteiten. Ook als ze opgroeien in gezinnen waar de financiële middelen hiervoor ontbreken. Het Jeugdfonds Rotterdam helpt deze kinderen door de kosten van dit soort activiteiten te betalen. Het bestaat uit het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en 'meedoen in Rotterdam'. 

Waarvoor is vergoeding mogelijk?

Er is vergoeding mogelijk voor:
  • De contributie van de sportvereniging
  • Het lesgeld voor zwemlessen
  • Het lesgeld voor een cultuurcursus (muziek, dans, toneel, schilderen, enz.)
  • Schoolreis, werkweek, schoolkamp
  • Tweedehands computer (vanaf groep 5, 1 per gezin)

Komt u in aanmerking?

De vergoeding is bedoeld voor kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar die in Rotterdam wonen. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk geldende minimum: € 1.500,- netto voor een alleenstaande ouder en € 1.700,- netto voor een tweeoudergezin.

Een aanvraag indienen

Ouders/verzorgers kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Rotterdam. Dit kan alleen worden gedaan door een intermediair. Op school is dat onze schoolmaatschappelijk werker. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Tjitske Koopmans
Telefoon: 06 - 81 17 38 76
Spreekuur: donderdag 8.00u - 9.00u
Locatie: Percevalstraat
Kamer: tegenover directiekamer