Uitnodiging bijeenkomst voor ouders door de Ouderraad
Maandag 29 oktober organiseert de ouderraad een avond voor alle ouders van onze school. Op deze avond kunt u kennismaken met onze leden en vertellen wij u meer over alles wat de ouderraad op school organiseert. Ook presenteren we het jaarverslag met het nieuwe bedrag voor de ouderbijdrage. U bent allemaal van harte welkom.

Waar?

De avond wordt gehouden in het gebouw van de Percevalweg op de 1e verdieping in het lokaal van groep 7/8 (juf Anouk, linksboven).  We starten om 20.00 uur en het zal een uurtje duren.

Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten met de leden van de OR. We streven zo naar meer transparantie en bekendheid als ouderraad. Uiteraard hopen we op een flinke opkomst! Zowel van ouders die al wat langer aan onze school verbonden zijn als van nieuwe ouders.