Nieuwsbrief #10
Studiedagen 2018/2019 bekend, resultaten tevredenheidsonderzoeken, uitslag onderzoek schooltijden, nieuw onderzoek continurooster, vooraankondiging eindejaarsfeest en veel meer nieuws ...