Nieuwsbrief #9
In deze nieuwsbrief ondermeer: vakantierooster volgend schooljaar bekend, evaluatie nieuwe schooltijden, ouderbijdrage, techniekles groep 8, Plusklas naar het museum en veel meer nieuws ...
Lees de nieuwsbrief hier >