Kindercongres Code Groen

Kindercongres Code Groen
Dinsdag 27 maart

Onderaan dit bericht zijn filmpjes van deze dag te zien. In de map Foto's Kindercongres Code Groen kunt u de foto's van de gehele dag bekijken. Maar om te starten een korte compilatie van de dag:

Gisteren was de echte afsluiting van ons Code Groen project van twee weken geleden: het Kindercongres!
We zijn met de tram ‘s ochtends naar het Hofpleintheater gegaan. Daar ontmoetten we de andere 8 basisscholen die ook mee gedaan hebben, maar ieder met een ander vraagstuk. Peerke was er natuurlijk ook en nam onze groepen 7 mee naar studio 2, de plek die de rest van de dag ons ‘vaste honk’ was. Peerke vertelde ons wat het verloop van de dag zou zijn en vervolgens zijn we meteen gestart met het opnieuw repeteren van het toneelstuk. Vanwege de nieuwe ruimte en een aantal zieke kinderen moesten er hier en daar nog wat stukken bijgeslepen worden. Hierna moesten we ons verzamelen in de grote theaterzaal samen met de andere scholen. Toen de kinderen zagen dat het een echt groot theater met een echt podium was, vielen de monden wel even open ;-). Hier kregen de kinderen een dans-‘phrase’ geleerd. Deze dans zouden ze met zijn allen samen doen voor de gasten van de middag. De dans-lerares stoomde dit half uur goed door, zodat alle kinderen de dans-‘zin’ aan het einde mee konden doen. Wat opvallend aan het stuk is, is dat de dansers in de zaal staan en het publiek op het podium en dus de zaal in kijken!

Na een korte lunch werd het menens: de gasten waren gearriveerd. Deze bestonden uit gemeenteraadsleden, experts uit de stad en natuurlijk ouders. We verzamelden ons in het grote theater. De gasten verschenen op het toneel en de kinderen deden vervolgens hun dans vanuit de publieksruimte. Daarna werden de experts verdeeld onder de groepen. Onze groep nam ‘onze experts’ mee vanuit het theater in ‘een veilige zone’, net zoals ze in keizerswaard hadden gedaan. De hele weg naar onze studio! Zo konden ook zij ervaren dit experiment ervaren.

In onze studio hebben de kinderen hun toneelstuk laten zien en het filmpje van de veilige zone, net zoals in de try out. Naar aanleiding van deze performance zijn de experts en de kinderen met elkaar in gesprek gegaan. Dit gebeurde in de zogenaamde vissenkom vorm: 6 stoelen in het midden en alle anderen in een kring eromheen. Op de stoelen zaten de experts en de kinderen die met elkaar het hebben gehad over hoe je je veilig kunt laten voelen. Wilde iemand meedoen in het gesprek, dan werd iemand op een stoel ‘afgetikt’ en kon de nieuwe gesprekspartner plaatsnemen en deelnemen aan het gesprek. Dit gesprek werd ondertussen genotuleerd op grote vellen papier op de muur door 4 kinderen. Zo’n gesprek was nog best wel moeilijk. Opvallend was vooral dat de kinderen erg nieuwsgierig waren naar de achtergrond van de experts en dus ‘afweken’ van het gegeven onderwerp Veiligheid. Om het expertgesprek af te sluiten moesten we met zijn allen een conclusie, een manifest opschrijven en deze ondertekenen. In dit manifest staat hoe de groep denkt het vraagstuk op te lossen. Door de nieuwsgierigheid van de kinderen tijdens het gesprek kwam het idee dat het organiseren van ‘open dagen’ waarop kinderen en grote mensen van verschillende leeftijden met elkaar in gesprek gaan ervoor zorgt dat men elkaar beter kent en dat je je hierdoor vervolgens veiliger gaat voelen. Het eerder gevoerde gesprek met de experts vormde als het ware een experiment waarin dit werd ervaren. Een van de andere ideeën was bijvoorbeeld het invoeren van een glimlach-dag. Deze ideeën zijn op een perkamenten rol genoteerd en door alle aanwezigen ondertekend.

Alle groepen hebben vervolgens hun manifest in de grote theaterzaal voorgedragen en overgedragen aan de jonge lijsttrekker Gabriel Gomes Barros van de partij Jong Rotterdam. Deze zal samen met 1 vertegenwoordiger van elke school de manifesten bij de eerste gemeentevergadering van de nieuwe gemeenteraad inleveren.​ Tot slot had Nana nog het woord, waarin zij, net zoals bij de try-out, het publiek vroeg stappen en bewegingen te zetten naar aanleiding van een aantal vraagstellingen. En zij sloot het Kindercongres af met onze boodschap: ‘Iedereen is uniek’.

Gedurende dag zijn een aantal van onze kinderen geïnterviewd, gefotografeerd en gefilmd door oa Jong010 en televisie. Dus we verwachten nog meer materiaal van deze mooie dag!

Media
  • IMG_2045.JPG