Aanpassing schooltijden
Vanuit ouders kregen we regelmatig de opmerking “ik heb te weinig tijd om mijn kinderen te brengen, want ze zitten op twee verschillende locaties”. Omdat we vinden dat ieder kind evenveel aandacht verdient bij dit moment van brengen, hebben wij hierover meegedacht en bij de MR aangegeven dat we hierin de ouders/verzorgers tegemoet willen komen. Vervolgens hebben wij dit besproken met het team en zijn we tot een aanpassing van de schooltijden gekomen. Vanaf 5 februari worden deze als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Moment
Koninginneweg   
 Percevalweg
Eerste bel:   08.15 uur   08.25 uur
Start les:  08.25 uur  08.35 uur
Einde ochtend:    11.55 uur  12.05 uur
Start middag:  12.55 uur  13.05 uur
Einde middag:   14.55 uur  15.05 uur

Woensdag

Moment
Koninginneweg   
Percevalweg
Eerste bel:           08.15 uur  08.25 uur 
Start les:  08.25 uur  08.35 uur
School uit:  12.25 uur  12.35 uur


De groepen 3A en 4A gaan voortaan door de hoofdingang naar buiten. (vanaf 8 januari)

Vanaf maandag 5 februari  2018 zullen de schooltijden veranderen. Wij begrijpen goed dat dit bepaalde ritme veranderingen teweeg brengt en dat verandering tijd kost. Daar hebben wij uiteraard alle begrip voor.

Met vriendelijke groet,

Paul Audenaert (bestuurder/directeur) Ronny Vincken (adjunct-directeur)