Oef, wat warm!
Tijdens de coronatijd is ook Peuteropvang Jade tijdelijk dicht geweest. Het was een vreemde tijd, waarin we geprobeerd hebben er toch voor onze peuters en hun ouders te zijn. We hebben zoveel mogelijk verschillende thuisactiviteiten aangereikt en daarnaast hebben we ook het persoonlijke contact met de gezinnen onderhouden door te videobellen.

Oef, wat warm!

Maar, nu draaien we weer. En gelukkig ook weer met volle groepen! Dit jaar sluiten wij af met het thema “oef, wat warm”. Tijdens het buitenspelen leidde dat onlangs tot een heel waterballet. De kinderen hebben genoten.

Een vast team

Na wat personeelswisselingen zijn we blij hier te kunnen schrijven dat er inmiddels drie hele enthousiaste vaste collega’s op de groep staan bij Peuteropvang Jade. Dit zijn Saskia Geevers (pedagogisch medewerker), Davinia Viola (pedagogisch medewerker) en Ildikó Deij (VVE coach*).

Aansluiting bij de onderbouw

Komend schooljaar zullen wij weer meer aansluiten bij de onderbouw. Het is de bedoeling dat we samen thema’s en activiteiten gaan plannen en zo ook gaan overleggen over de doorgaande leerlijn van peuter naar kleuter. We zien er erg naar uit en zullen na de vakantie weer met veel enthousiasme van start gaan. Ook zullen wij komend schooljaar wat vaker via deze nieuwsbrief van ons laten horen.

Op naar een hopelijk gezond nieuw schooljaar!
Groetjes,   
Ildikó, Saskia en Davinia

*VVE staat voor 'voor- en vroegschoolse educatie'.