CITO-toetsen
Van maandag 22 juni tot vrijdag 3 juli zullen de CITO-toetsen worden afgenomen. Om het een en ander goed te laten verlopen informeren we u hier graag over.

  • De toetsen worden aan de start van de dag afgenomen. Het is fijn als uw kind op deze momenten zo veel mogelijk aanwezig is zodat de toetsen ook daadwerkelijk kunnen worden afgenomen en niet op een later moment hoeven worden ingehaald.
  • De leerkrachten plannen de toetsen in. Aan de start van de ochtend horen de kinderen welke toets er die dag aan de beurt is. De toetsen worden in delen afgenomen.
  • Bij de kleuters worden de toetsen in kleine groepjes kinderen afgenomen.
  • Voor de afname van de toets hoeft u thuis niets voor te bereiden of te oefenen. De leerkrachten bespreken met de leerlingen voorafgaand aan de toets hoe deze zal worden afgenomen en ze zullen de kinderen hier tijdens de toets ook in begeleiden.
  • Tijdens de toets-afnames wordt er niet gegeten of gedronken. U hoeft hier ook niets extra’s voor mee te geven naar school. Voor de eet en drinkmomenten zullen we de tijden aanhouden zoals op iedere schooldag.

Toetsen na een periode van (t)huisonderwijs?

We gebruiken de toetsen om een goede meting te verkrijgen van de nieuwe startsituatie na onze noodgedwongen sluiting. Leidende vragen hierbij zijn:
  • Waar staan de leerlingen nu? 
  • Waar hebben ze nog moeite mee? 
  • Wat lukt juist wel? 
De meting geeft de leerkracht een beeld van waar de kinderen zich bevinden nadat ze een poos geen regulier onderwijs hebben ontvangen.