De Van Brienenoordschool vanaf 8 juni
Vanaf 8 juni gaan de deuren van onze school weer geheel open voor de kind(eren). Daar zijn we erg blij mee! In dit bericht kunt u lezen welke (onderwijs)zaken bij deze opening belangrijk zijn.

Lestijden

De lestijden wijken af van de tijden zoals die in de schoolgids staan. In de tabellen hieronder staat alles overzichtelijk opgeschreven:

 Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag  
 Moment   Koninginneweg
 Eerste bel  08.15 uur
 Start les  08.25 uur
 Einde middag  13.55 uur
 Woensdag
 Moment  Koninginneweg
 Eerste bel  08.15 uur
 Start les  08.25 uur
 School uit  12.25 uur

 Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag  
 Moment   Percevalweg    
 Eerste bel  08.25 uur
 Start les  08.35 uur
 Einde middag  14.05 uur
 Woensdag
 Moment  Percevalweg
 Eerste bel  08.25 uur
 Start les  08.35 uur
 School uit  12.35 uur

Het schoolzwemmen en de gymlessen worden niet gegeven.. 

Veiligheid en hygiënemaatregelen

We volgen nauwgezet de adviezen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad. Kijk hier voor alle hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Zo zorgen we voor een veilige school en omgeving voor leerlingen en leerkrachten. 

Iedereen naar school

Vanaf 8 juni horen alle kinderen weer naar school te komen. Dat is belangrijk want alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig. Alleen de kinderen die volgens de RIVM-voorschriften tot de risicogroep behoren, of gezinsleden die daartoe behoren mogen thuisblijven. Als dit niet van toepassing is, willen we u nadrukkelijk verzoeken om uw kind(eren) naar school te laten komen. De gemeente heeft besloten dat de reguliere afspraken bij verzuim weer van kracht zijn. Dit betekent dat bij afwezigheid zonder legitieme reden, een leerplichtambtenaar kan worden ingeschakeld. Wij inventariseren daarom wie om welke reden niet aanwezig is.

Kinderen brengen en halen 

We willen zo weinig mogelijk volwassenen op school. Daarom vragen wij u om, als dat mogelijk is, uw kind(eren) zelfstandig naar school te laten gaan. Komt u uw kind brengen? Doe dit dan alleen. U mag dan niet op het schoolplein en in de school komen. Heeft u vragen voor de leerkracht? Stelt u die dan via de mail.

Voor de groepen 1 en 2 is er op het schoolpleinbeleid een uitzondering. Op het kleuterplein staan nog steeds vier vakken (één per kleuterklas). Als de eerste bel gaat, verzamelt u met uw kind in het aangegeven vak. Wij vragen u om, zodra de leerkracht de kinderen komt ophalen, het kleuterplein te verlaten. Aan het einde van de schooldag wacht u in het vak van de klas van uw kind tot de leerkracht uw kind naar buiten brengt.  

Afstand houden

Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven onderling de afstand van 1,5 meter niet aan te houden. Volwassenen in en om de school moeten wél 1,5 meter afstand houden van elkaar, ook tot de leerlingen. Wilt u met uw kind(eren) bespreken dat zij geen fysiek contact met de leerkrachten zoeken? Een knuffel of een high-five bijvoorbeeld, kan helaas niet.    

Lesmateriaal en thuiswerkpakket  

Om alle lessen goed te kunnen verzorgen is het noodzakelijk dat alle leerlingen hun Chromebook mee naar school nemen. Het thuiswerkpakket komt vanaf 8 juni te vervallen. 

Eten en drinken

Vanwege de hygiëne kan de leerkracht niet helpen met het openmaken van drinkbekers, pakjes of etensverpakkingen. Wilt u daarom opletten dat u alleen eten en drinken meegeeft dat uw kind zelf kan openmaken? Eten en drinken mag onderling ook niet geruild worden. Leerlingen bewaren hun eten en drinken voorlopig in hun eigen tas.  

Lesrooster en buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is open en u kunt weer volgens de contracturen gebruikmaken van deze opvang. De lestijden van school wijken nog wel af van de openingstijden van de BSO. In de tussenliggende tijd wordt uw kind door de school opgevangen. 

Rapport

Op 16 juli wordt het rapport aan de kinderen meegegeven. De Cito-toetsen nemen we af zoals gepland en de resultaten worden aan het rapport toegevoegd.

We hopen u met deze informatie zo goed mogelijk op de hoogte te hebben gebracht van de situatie bij ons op school vanaf 8 juni. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de directie.