De situatie op de Van Brienenoordschool vanaf 11 mei
Op 11 mei gaan de deuren van de Van Brienenoorschool weer open voor de kinderen. En daar zijn wij erg blij mee! Maar hoe richten wij de school in volgens de richtlijnen rondom het coronavirus? 

Dank u wel

Allereerst willen wij alle ouders bedanken voor hun bijdrage aan het onderwijs in de afgelopen thuiswerkweken. Bedankt voor de begeleiding van uw kind(eren) bij al het (t)huiswerk. Vaak in combinatie met uw eigen werk. Zonder uw inzet en ondersteuning waren we samen niet zo ver gekomen. Uw bijdrage is - hoe moeilijk soms ook - van groot belang! 

Lesrooster en BSO

Op welke dagen uw kind na de meivakantie les krijgt op school, hoort u in een brief van de leerkracht. Wij hebben de leerlingen verdeeld in twee groepen, die op verschillende dagen op school les krijgen. Daarbij is rekening gehouden met broertjes en zusjes en onderwijsbehoeften van de leerlingen. De indeling hebben wij met grote zorg samengesteld. Wisselingen zijn niet mogelijk. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking. 
Het rooster kan per week verschillen. We willen alle leerlingen evenveel dagen naar school laten komen. Maar door studie- en feestdagen kan dit helaas niet altijd op dezelfde dagen. 

Op basis van het schoolrooster kunt u afspraken maken met de BSO. Uw kind(eren) kunnen op dezelfde dagen dat ze naar school gaan naar de BSO. De BSO geeft daar meer informatie over.  

Lestijden

De lestijden wijken de komende periode af van de tijden zoals die in de schoolgids staan. Vanaf 11 mei zijn de lestijden:

 Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag  
 Moment   Koninginneweg
 Eerste bel  08.15 uur
 Start les  08.25 uur
 Einde middag  13.55 uur
 Woensdag
 Moment  Koninginneweg
 Eerste bel  08.15 uur
 Start les  08.25 uur
 School uit  12.25 uur

 Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag  
 Moment   Percevalweg    
 Eerste bel  08.25 uur
 Start les  08.35 uur
 Einde middag  14.05 uur
 Woensdag
 Moment  Percevalweg
 Eerste bel  08.25 uur
 Start les  08.35 uur
 School uit  12.35 uur

Het schoolzwemmen en de gymlessen vervallen voorlopig. 

Veiligheid en hygiënemaatregelen

We volgen nauwgezet de adviezen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad. Kijk hier voor alle hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Zo zorgen we voor een veilige school en omgeving voor leerlingen en leerkrachten. 

Kinderen brengen en halen 

We willen zo weinig mogelijk volwassenen op school. Daarom vragen wij u, als dat mogelijk is, om uw kind(eren) zelfstandig naar school te laten gaan. Komt u uw kind brengen, doe dit dan alleen. U mag dan niet op het schoolplein en in de school komen. Heeft u vragen voor de leerkracht, stelt u die dan via de mail.

Voor de groepen 1 en 2 maken wij een uitzondering op het schoolpleinbeleid. Op het kleuterplein staan straks vier vakken (een per kleuterklas). Als de eerste bel gaat, verzamelt u met uw kind in het aangegeven vak. Wij vragen u om, zodra de leerkracht de kinderen komt ophalen, het kleuterplein te verlaten. Aan het einde van de schooldag wacht u in het vak van de klas van uw kind tot de leerkracht uw kleuter naar buiten brengt.   

Afstand houden

Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven onderling de afstand van 1,5 meter niet aan te houden. Volwassenen in en om de school moeten wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. Wilt u met uw kind(eren) bespreken dat zij geen fysiek contact met de leerkrachten zoeken? Een knuffel of een high-five, bijvoorbeeld, kan helaas niet.  

Lesmateriaal  

Om alle lessen goed te kunnen verzorgen, is het noodzakelijk dat alle leerlingen de volgende materialen mee naar school nemen: 
  • het laatste (t)huiswerkboekje;
  • de reken- en taalboeken (en de bijbehorende schriften);
  • etuis.

Eten en drinken

Vanwege de hygiëne kan de leerkracht niet helpen met het openmaken van drinkbekers en -pakjes en etensverpakkingen. Wilt u daarom opletten dat u alleen eten en drinken meegeeft dat uw kind zelf kan openmaken? Eten en drinken mag onderling ook niet geruild worden. Leerlingen bewaren hun eten en drinken voorlopig in hun eigen tas. 

Verjaardagen

Leerlingen die de komende periode jarig zijn, of in de afgelopen weken jarig zijn geweest, mogen hun verjaardag uiteraard in de klas vieren. Helaas is het voor de jarigen niet mogelijk om te trakteren en de klassen rond te gaan. Vooralsnog geldt dit tot en met het einde van dit schooljaar. 

Noodopvang

Heeft u een vitaal beroep? Ook na 11 mei verzorgen wij de noodopvang voor uw kind(eren). Ook op de dagen dat zij niet zijn ingeroosterd, vangen wij hen op school op. Om de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten te kunnen waarborgen, moeten wij vooraf weten hoeveel leerlingen er dagelijks in de school zijn. Wilt u daarom vóór woensdag 6 mei doorgeven of u, en op welke dagen u gebruik wilt maken van deze noodopvang? Dit kan door een e-mail te sturen aan r.vincken@vanbrienenoordschool.nl.  

We kijken enorm uit naar het moment dat we de kinderen weer kunnen verwelkomen op school!