Verslag leerlingenraad 14 november 2017
Afwezig: Jeremy gr. 8b

Emailadressen moeten nog worden doorgegeven van 7b. Is inmiddels gereed.
Vorig verslag: geen opmerkingen.


Problematiek bij gym is opgelost.
Toiletgebruik: niet besproken in de klas. Bij meester Wim wel geregeld.
Overblijf blijft problematisch.
Traktaties bij verjaardagen: er zijn in sommige groepen nog wel leerlingen die rond mogen, in andere niet.
Foto’s gemaakt en stukjes tekst bij geschreven.

Ten aanzien van de leerling enquête: Waren wel veel vragen over pesten, maar algemeen wel goede vragen.

Zwarte Pietendiscussie: is wel een beetje ouderwets aan het worden, maar hoort bij de jeugd en jong zijn. Verder geen problemen mee.

KwinK: wordt niet in groep 8 gegeven. Leerling vinden het in deze groepen ook niet leuk.

Einde