Verslag leerlingenraad 26 sept 2017

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

 • Thijs Beenen (groep 7A) en verantwoordelijk voor groep 1-2A
 • Ferry Leertouwers (groep 8A) en verantwoordelijk voor groep 1-2B
 • Jeremy Leertouwers (groep 8B) en verantwoordelijk voor groep 1-2C
 • Alara Papadogan (groep 7B) en verantwoordelijk voor groep 1-2 D
 • Gail Vermeulen (groep 6B) en verantwoordelijk voor groep 3A
 • Sara Lee Dos Santos (groep 6A) en verantwoordelijk voor groep 3B en Voorzitter
 • Amaiyah Darry (groep 5B) en verantwoordelijk voor groep 4A
 • Chloë van der Schoor (groep 5A) en verantwoordelijk voor groep 4B

Binnenkort worden de foto's op onze webpagina geactualiseerd.

Data bijeenkomsten leerlingenraad

De leerlingenraad zal op de volgende data bij elkaar komen:

 • 26 september 2017
 • 14 november 2017
 • 23 januari 2018
 • 6 maart 2018

We hebben in deze eerste bijeenkomst het volgende besproken:

 • Toiletten zijn soms erg vies: afgesproken wordt dat in de klas wordt besproken dat er een zgn. wc-maatje wordt ingesteld, deze gaat ter controle mee. Lijstje maken van de personen die naar de wc zijn geweest, zodat men weet wie de ‘bevuiler’ is en hier indien van toepassing maatregelen treffen (zelf schoonmaken). Deuren altijd op slot en sleutel meenemen indien er gebruik van wordt gemaakt.
 • Sommige leerlingen gaan te snel weg bij de weekbeurt: Eerlijke verdeling maken.
 • De klassen worden netter achtergelaten omdat er beter wordt schoongemaakt.
 • Hekken om het voetbalveld: omdat de bal vaak over het hek gaat. Afspraak maken om ‘laag’  te voetballen.
 • Graze Weitje: omwonenden bemoeien zich te vaak met wat er plaatsvindt. Afspraak maken met leerkracht om dit gesprek aan te gaan.
 • Begin schooljaar: de start hoe is die ervaren?
  • 7A: superleuk!
  • 8A: Allebei de leerkrachten leuk.
  • 8B: Leerkrachten zijn wel streng, maar wel leuk.
  • 5A: allebei goed.
  • 7B: Superleuk! De meester praat soms wel lang, maar leuke verhalen. Hij kan ook superboos worden, maar dat is wel terecht. De juf legt heel goed uit!
  • 6B: Zelfde juf als vorig jaar: leuke juf.
  • 6A: Heel aardige juffen en leggen goed uit.
  • 5B: Goede juf, kinderen zijn soms erg druk.
 • Hoe zijn de Gouden Weken verlopen? In alle groepen zijn klassenregels opgesteld en daar wordt goed op gelet. Dit wordt ook regelmatig besproken met alle leerlingen. We hopen dat het goed blijft gaan.
 • In de gymzaal zou meer toezicht moeten zijn tijdens het omkleden. Dit is inmiddels met de gymjuf en leerkrachten besproken.

Einde.