Update vanuit de Toverdoos
Inmiddels zitten we alweer bijna 2 maanden in de Van Brienenoordschool. Hoog tijd om even stil te staan bij alle ontwikkelingen.

Start tweede groep

Binnenkort zullen de eerste peuters 4 jaar worden. Zij stromen dan door naar de groepen 1/2. Maar ondanks dat raakt de eerste groep al lekker vol. Per 1 december mogen wij ook gaan starten met de tweede groep. Voor nu staan er 3 kinderen op de lijst en 3 op de wachtlijst. Er is dus nog voldoende plek. 

Nieuwe collega

Sinds kort staat ook Marina vast op onze groep. Zij zal zich later nog aan u voorstellen.

Kennismakingsdag op zaterdag 2 december 

Om onze speelzaal te promoten zijn wij op zaterdag 2 december van 9.00u tot 14.00u geopend voor de kinderen van onze organisatie. Zij mogen vriendjes en vriendinnetjes meenemen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Deze dag kunnen wij ook gebruik maken van de gymzaal in de school. Het belooft een erg leuke dag te worden! Op de peutergroepen delen we brieven uit met verdere informatie. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Stap dan gerust even bij ons binnen. 

Contact met de ouders van onze kinderen

Zowel de kinderen als hun ouders raken steeds meer gewend op onze school. Elke week proberen wij een ouder/kind activiteit te plannen en 1 keer per maand een ouderthema. Als wij een ouderthema plannen, maken wij gebruik van het BSO lokaal. We schenken dan koffie en thee en bespreken thema's als opvoeding, media etc. In de toekomst willen wij daarbij ook de ouders van de kleutergroepen betrekken. Hier komen wij later dit jaar nog op terug. Ook Tjitske Koopmans van het schoolmaatschappelijk werk, werkt nauw met ons samen en geeft regelmatig voorlichtingen.

Sinterklaasviering

Binnenkort hebben we onze eerste gezamenlijke viering met de basisschool. Op 5 december doen ook onze peuters mee aan de activiteiten op deze bijzondere dag. Wij verheugen ons er nu al op. In de volgende nieuwsbrief komen wij hier uiteraard nog op terug.

Vriendelijke groeten, 

Ildiko en Marina