Ontwikkeling toekomstvisie van Brienenoordschool
Afgelopen donderdagmiddag 15 juni hebben we een start gemaakt met de ontwikkeling van de toekomstvisie van onze school. Waar wil de Van Brienenoordschool naar toe groeien? Welke betekenis wil onze school hebben voor de kinderen, ouders en de wijk? En in welke vorm willen we dit doen? Als school moeten we hier een duidelijk beeld van hebben, zodat we haalbare doelen kunnen vaststellen. 
 
Om gezamenlijke uitgangspunten te creëren, hebben de teamleden, de ouders die in de MR zitten én bestuursleden afgelopen donderdag met elkaar van gedachten gewisseld. In de vorm van een interactieve sessie kregen ze in gemengde groepen de opdracht om onze school in het jaar 2037 vorm te geven en te verbeelden. Deze uitkomsten zijn aan elkaar gepresenteerd. Behalve dat de sessie erg leuk was en iedereen vol enthousiasme aan de slag is gegaan, merkten we vooral dat er veel gemeenschappelijke ideeën zijn ontstaan. Een zeer goede start dus voor de visie-ontwikkeling!
 
In het najaar wordt een werkgroep ingericht die ook weer bestaat uit teamleden, MR-leden en bestuursleden. Zij gaan de onderwerpen verder uitdiepen. Ook zullen er vergelijkbare plenaire sessies georganiseerd worden, waarin we in groter verband gezamenlijk richting en inhoud zullen gaan geven aan de visie. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
Media
  • IMG_7425.JPG
  • IMG_7426.JPG
  • IMG_7397-gedraaid.jpg
  • IMG_7403-gedraaid.jpg